headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
  • Företagarna
  • Sjukvårdsförsäkring behövs när vården inte fung...
En verkligt modern välfärd kombinerar offentligt och privat drivna verksamheter, skriver Företagarnas Erik Ageberg på Aftonbladet debatt.

Sjukvårdsförsäkring behövs när vården inte fungerar

"Att påstå att sjukvårdsförsäkringar är problemet med svensk sjukvård är ett hån mot alla de människor som söker offentlig vård men inte får den" skriver Erik Ageberg, Företagarnas expert på socialförsäkringar, på Aftonbladet debatt.

Erik Ageberg ställer sig i artikeln  starkt frågande till socialminister Lena Hallengren som i en intervju i Barometern den 21 januari hävdar att de privata sjukvårdsförsäkringarna är roten till problemet att svensk sjukvård i dag misslyckas med att leverera jämlik vård i hela landet.

"Den offentliga vårdens bristande pålitlighet tvingar i dag företagare att ta saken i egna händer för att trygga sin egen och sina medarbetares försörjning. Ett sätt att göra det är att skaffa en sjukvårdsförsäkring" skriver Erik Ageberg.

"Slopa förmånsbeskattningen"

Han menar att det inte finns något direkt resursproblem i svensk sjukvård, snarare ett organisationsproblem, och att en modern välfärd kombinerar offentligt och privat drivna verksamheter.

"En god början vore därför att slopa förmånsbeskattningen av sjukvårdsförsäkringar och i stället lära av hur privata aktörer har valt att organisera sina verksamheter. Först då får Sverige en verkligt jämlik och god hälso- och sjukvård för alla."

Läs hela artikeln hos Aftonbladet

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap