headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Brist på skyddsutrustning ledde till nya affärer

Parisa Panahi driver företaget Carbn Labs AB i Norrköping som marknadsför och säljer medicinsk tränings- och hälsorådgivning. Nu vill de hjälpa andra företagare som behöver ställa om verksamheten som ett resultat av Coronapandemin.
Publicerad 10 dec 2020

Förutsättningarna för träning och hälsa har förändrats drastiskt den senaste tiden. Trots det ser Parisa Panahi positivt på framtiden.

- Vi har tvingats att tänka nytt och revidera våra tidigare planer. Det är en bra övning men i vissa avseenden smärtsam. De flesta entreprenörer jag har träffat är positiva och ser optimistiskt på framtiden trots de umbäranden många måste ta sig igenom. Annars hade Sverige stannat, menar Parisa.

Hur har pandemin lett till att ni förändrat ert erbjudande?

- Vi insåg vi att det fanns en brist på skyddsutrustning såsom andningsskydd, nitril-handskar, visir och skyddskläder pga. myndigheternas dåliga och icke-existerande beredskap. Det saknades allt; lager, planering, beredskap, management och kristänkande.

På vilket sätt var den ökade efterfrågan en fördel för er?

- Många oseriösa försäljare sålde undermålig och icke-skyddsvärd skyddsutrustning utan eller med förfalskade CE-certifikat till ockerpriser och vansinniga villkor. Därför bestämde vi oss för att leverera CE-certifierade kvalitetsprodukter till normalpriser som andningsskydd och nitril-handskar till svensk sjukvård.

Vilka nya affärsmöjligheter skapades då?

- Vi bestämde oss också mycket tidigt för att marknadsföra och sälja desinfektionsutrustning för mobil användning samt desinfektionsrobotar. Med dessa kan man desinficera, dvs destruera i stort sett alla virus, bakterier och svampsporer, alla ytor i en lokal samt luften för att på så vis minska smittspridningen till exempel på en arbetsplats.

Har ni tagit de del av några av de stöd som finns till företagare?

- Nej, inga alls. Det fanns inga som var utformade för oss. Vår organisation måste lära sig att växa under de omständigheter som finns vid varje tillfälle.

Vilka stöd skulle ni vilja se?

- Stöden som regeringen har offentliggjort är delvis felriktade och omständliga och tidskrävande samt passar bara en liten del av alla företagare. Lösningen borde istället vara en kombination av kontanta stöd utan återbetalning till viktig infrastruktur/verksamhet samt kraftigt minskade arbetsgivaravgifter till motsvarande nivå för en pensionär under de närmsta 3–5 åren. Korttidspermitteringarna har varit bra men inte tillräckliga.

På vilket har ni stöttat andra företagare under pandemin?

- Förutom försäljning av personlig skyddsutrustning har vi hjälpt företag genom basal kostnadsfri rådgivning i hur man kan säkerställa fortsatt drift med insatser som minskar risken för smittspridning. Vi har även stöttat med vårt medicinska kunnande genom att sortera den spretiga och svårtolkade samhällsinformation som kommer från myndigheterna när det gäller coronapandemin. Det är en skam att de flesta som har dött i Sverige av covid-19 infektion har dött i onödan. Alla företag som vill ha kostnadsfri basal rådgivning är fortsatt välkomna!

Året är snart slut. Hur planerar ni inför nästa år?

-  Vår pandemisituation kommer att fortsätta i ytterligare minst två år. Om vaccination kommer att bidra till en förkortning av tiden, minskat lidande och död är ännu bara en förhoppning. Oavsett kommer pandemin att påverka vårt sätt att leva och våra beteenden under mycket lång tid. Med det som bakgrund planerar vi för att fortsätta vara uthålliga med något förändrad affärsidé och bidra till en bättre svensk hälsa och ett ökat generellt smittskydd främst genom desinfektionsprodukter, kunskapsöverföring och information.

Fler nyheter från Företagarna

Bakläxa, Arbetsmiljöverket

Det förslag på att strukturera om Arbetsmiljöverkets föreskrifter som myndigheten tagit fram misslyckas med att utgå från behoven hos de som ska tillämpa regelverket.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen