headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

LAS-utredningen är bättre än parternas överenskommelse

Företagarna har jämfört överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK med LAS-utredningen och konstaterar att utredningens förslag är bäst för små företag.
Publicerad 2 dec 2020
Foto: Shutterstock.com

Under hösten har två av de tre parterna i förhandlingarna om en moderniserad arbetsrätt kommit överens, efter att förhandlingarna först strandat för att sedan återupptas och stranda igen, eftersom LO inte ställer sig bakom överenskommelse som slutits av Svenskt Näringsliv och PTK. Partnernas överenskommelse är därmed ett av två förslag som finns på bordet för hur det föråldrade regelverket som styr arbetsrätten ska kunna förändras.

Det andra förslaget är den arbetsrättsutredning under ledning av Gudmund Toijer som presenterade sitt betänkande i somras. Den bygger i sin tur på januariöverenskommelsen mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet.

Efter många turer har Liberalerna och Centerpartiet meddelat att de liksom regeringen anser att det är bäst att gå vidare med parternas överenskommelse.

En jämförelse av förslagen

I sammanställningen Två givar om arbetsrätten jämför Företagarna de båda förslagen på några centrala områden: turordningsfrågorna, personliga skäl och minskade kostnader vid uppsägning samt förslagen om kompetensutveckling. Det är Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander och socialförsäkringsexpert Erik Ageberg som har analyserat förslagen.

Parternas överenskommelse är inte utan förtjänster, men Företagarna anser att utredningens förslag utgör en bättre helhet.

– För de små företagen är överenskommelsen mycket sämre än utredningens förslag, säger Lise-Lotte Argulander, i en intervju i Arbetet.

I intervjun i Arbetet utvecklar hon resonemanget. En väsentlig skillnad mellan förslagen är att överenskommelsen innebär att de flesta ändringarna av arbetsrätten kommer att ligga i ett huvudavtal mellan arbetsmarknadens parter, inte i lagstiftningen.

– Sex av tio företag i Sverige har inte kollektivavtal. Därför är det ett misstag att gå vidare med en lösning som utgår från kollektivavtal, säger Lise-Lotte Argulander.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Bakläxa, Arbetsmiljöverket

Det förslag på att strukturera om Arbetsmiljöverkets föreskrifter som myndigheten tagit fram misslyckas med att utgå från behoven hos de som ska tillämpa regelverket.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen