headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Nattsvart för många turistföretag – industrin kämpar mot sjukskrivningar

Både branschstruktur och geografiskt läge är nycklar till hur företagen i en region klarar sig under krisen. Vi har gjort nedslag i några län.
Publicerad 9 dec 2020
I Dalarna arbetar företagare och det offentliga gemensamt med att skapa förutsättningar för att genomföra en säker vinterturismsäsong. Foto: Shutterstock

Krisen har slagit till med en "andra våg" och den sköljer också över de företag som på många sätt fått en kort paus att hämta andan under den tidiga hösten. Bilden av krisen ser dock olika ut beroende på var och vem du talar med. Vi har gjort nedslag i några regioner för att stämma av läget.

Vi beger oss först till Värmland. Här brottas företagen alltjämt med problematiken med den stängda norska gränsen. För de tillverkande företag där produktionen behöver bedrivas på plats är sårbarheten stor om medarbetare blir sjuka. Dels eftersom frånvaron ökar, dels eftersom många är oroliga för att få in smitta i produktionen.

eva cooper 150px rund.png Det är en sårbarhet som varit aktuellt under hela pandemin och som nu, med ökad smittspridning, aktualiseras i än högre grad, berättar Eva Cooper som är regionchef i Företagarna Värmland, Dalarna, Gävleborg och Örebro.

Samarbete för att klara vintersäsongen

Hon berättar att hos grannarna i Dalarna arbetar företagare och det offentliga gemensamt med att skapa förutsättningar för att genomföra en säker vinterturismsäsong.

– Det här är en viktig fråga för långt fler än skidanläggningarna. Dalarna är ett stort turistlän, vilket märks att det är hårt drabbat. Industrin är mer stabil i Dalarna, säger Eva Cooper.

Att industrin gått bättre gäller också i Gävleborg.

– Dock varnar dessa företag för att läget kan försämras snabbt vilket kan medföra likviditetsproblem i slutet av året även om vi redan har sett effekter i form av varslen på Sandvik Materials Technology, Ovako och några mindre verkstadsföretag, säger Eva Cooper.

– De större företagen är viktiga noder för många andra företagare, och utvecklingen där påverkar allt från frisörer till taxibolag. Arbetslösheten ökar snabbt. Inte minst bland unga, där man nu har bland de största utmaningarna i landet.

En minoritet har gynnats

I Stockholm, Södermanland, Västmanland och Uppland är ett omtumlande år snart till ända, kan Företagarnas regionchef i Stockholm-Mälardalen, Thomas Byström, konstatera.

Thomasbyström_rund_150px.jpg– I vissa branscher, som gynnats av hemmajobb och uppmaningar till mer tid hemma, ser vi att företagare lyckats öka sin omsättning. Dessa företagare är dock i minoritet och på ett generellt plan ser vi att företagare i såväl Stockholm som Mälardalen drabbats otroligt tufft.

Många företagare i utsatta branscher förbrukade stora delar av sitt kapital redan i våras, med hopp om godare tider framåt höst- och vintermånaderna.

– Nu, när vi befinner oss i en andra våg och starka rekommendationer kring att undvika sociala kontakter råder, kan läget snudd beskrivas som nattsvart. Inte minst inom turism, säger Thomas Byström.

– Många utmaningar kvarstår och nu är det upp till ansvariga politiker att se till att så många starka företag som möjligt har chansen att överleva rådande kris, säger Thomas Byström.

För Gotland, Småland och Östergötland kan Frida Boklund, regionchef hos Företagarna, konstatera att dessa områden har haft liknande problematik som syns i övriga landet för exempelvis handeln och besöksnäringen.

– Även om det alltid finns undantag åt bägge håll så rullar generellt mat- och skogsnäringarna på, precis som byggsektorn, medan bemanningssektorn går på sparlåga, säger Frida Boklund.

Hon nämner också att länens industri är extremt exportberoende.

– Om efterfrågan sjunker kommer den återhämtning vi sett under hösten snabbt att vara utsuddad.

Ingen bransch är helt fredad

Pontus Lindström, som är expert på området lokalt företagsklimat på Företagarna och bevakar Företagarsverige ur ett lokalt och regionalt perspektiv, konstaterar att den situation som beskrivs visar hur många nyanser det faktiskt finns när det kommer till hur krisen har drabbat Sverige.

– Två faktorer som vi hör om här, som särskilt påverkar i hur stor utsträckning en region eller kommun drabbats, är dels branschstrukturen och dels det geografiska läget,säger Pontus Lindström.

De län som har en hög koncentration av företag inom besöksnäring, mötesplatser, event och liknande verksamheter upplever nu en närmast brutal ekonomisk recession. 

Detsamma gäller de företag som är beroende av gränshandeln med framför allt Norge men också med Finland. Kommuner som Strömstad, Eda, Årjäng, Åre och Haparanda upplever en enorm minskning i dagligvaruhandeln.

pontus lindstrom rund 150px.png– Att även industriföretagen i till exempel Gävleborg har varslat om uppsägningar visar dock att ingen bransch är helt fredad. Sverige är ett litet exportberoende land och när de stora exporterande företagen i regionen drar ner på produktionen skapas snabbt ringar på vattnet som drabbar mängder av underleverantörer, säger Pontus Lindström.

Trots ljusglimtar i horisonten i form av kommande vaccin mot covid-19 är många företagare medvetna om att det kan ta lång tid innan hjulen börjar snurra igen.

– Samtidigt har många av de stödåtgärder som regeringen tagit fram för att mildra den ekonomiska krisen varit otillräckliga. I vissa fall har de inte alls kunnat nyttjas av de företag som mest behöver det, säger Pontus Lindström.

Fler nyheter från Företagarna

Tidningen Företagaren prisad

Företagarnas medlemstidning Tidningen Företagaren belönades med silver i Svenska Designpriset i kategorin personal- och medlemstidning.

Positivt att fler startar företag

Det är bra att fler startar företag, även om det delvis är en följd av den komplicerade ekonomiska situation vi befinner oss i, menar Företagarna.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen