För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Allvarligt läge - 4 viktiga åtgärder

Publicerad 8 apr 2020
Nya illavarslande scenarioberäkningar från Svenskt Näringsliv – Företagarna ger fyra förslag på krisåtgärder som kan rädda mindre företag.
Svenskt Näringsliv vill se ytterligare krisåtgärder riktade framförallt till de mindre företagen. Detta är i linje med vad Företagarna efterfrågar. Foto: Shutterstock

Enligt Svenskt Näringslivs beräkningar som presenteras 8 april  förväntas arbetsmarknaden försämras markant med fallande sysselsättning och stigande arbetslöshet. 

Över hälften av företagen upplever nu finansierings- och likviditetsproblem. Åtta av tio utrikeshandlande företag upplever problem i utrikeshandeln. Fyra av tio företag har varslat eller kommer att varsla personal.

danielwiberg rund.png–  Läget i Sverige bekräftas från alla håll, inte minst från våra medlemmar och de minsta företagen, där stora delar av verksamheten stannat av helt inom vissa sektorer, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Företagarna föreslår detta

Svenskt Näringsliv vill se ytterligare krisåtgärder riktade framförallt till de mindre företagen. Detta är i linje med vad Företagarna efterfrågar, att så många företag som möjligt ska få en chans att klara sig igenom den mest akuta krisen.

Enligt Företagarna är det framförallt fyra brådskande åtgärder som behövs för att stödja de mindre företagen:

1. Förläng nedsättningen av arbetsgivaravgifter

Förläng nedsättningen av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Den aviserade nedsättningen av arbetsgivaravgifter och egenavgifter fram till juni bör förlängas till september, med möjlighet till ytterligare förlängning.

2. Mer korttidspermittering

Staten bör överta en större del av lönekostnaderna för ”korttidspermittering”, upp emot 100 procent. Korttidspermittering bör också kunna omfatta företagare med enskild firma.

3. Tidigarelägg sjuklön från staten

Tidigarelägg datumet för övertagandet av sjuklöneansvaret, staten bör ta över sjuklönekostnaderna från och med 13 mars, inte 1 april som regeringen föreslagit.

4. Inför räddningsersättning

Inför ett generellt stöd, baserat på tidigare omsättning ”räddningsersättning” där ersättning kan ges till alla företag som har fått en betydande omsättningsminskning, till exempel minst 40 procent.

"Allvarligt läge"

– Helt klart är läget allvarligt och vi kommer att se en betydligt lägre tillväxt i år än förväntat. Det är inte enbart i Sverige utan hela världsekonomin bedöms gå in i en lågkonjunktur med en negativ BNP-tillväxt 2020, säger Daniel Wiberg.

Han påpekar att under en kris, mer än någonsin, måste mindre och växande företag vara i fokus.

– Det är väldigt glädjande att även Svenskt Näringsliv inser detta. Jag hoppas också att det finns en beredskap från regeringens sida att vidta ytterligare åtgärder, så att så många företag som möjligt kan få en rimlig chans att rida ut krisen.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna