podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Hyresrabatten håller inte måttet

Publicerad 21 apr 2020
Företagarna anser att ett generellt kostnadsstöd är mer träffsäkert och effektivt än den tillfälliga hyresrabatten för företag som drabbats av coronakrisen.
Pontus Lindström, näringspolitisk expert på Företagarna.

För de företag som nu sett kunder och intäkter försvinna är det två saker som är viktiga för att stödet som erbjuds i krispaketen ska fungera. För det första behöver stödet vara träffsäkert och för det andra behöver det komma fram snabbt. Ju fler regler och avgränsningar och ju fler steg på vägen, desto sämre blir resultatet.

Olycklig tröghet

Den tillfälliga rabatten för fasta hyreskostnader i utsatta branscher är en krisåtgärd som är vällovlig, men som Företagarna anser inte håller måttet. Idén om att fastighetsägarna som ändå behöver göra något åt hyrorna på kort sikt för att ha sina hyresgäster kvar på lång sikt kan få ersättning av staten för en del av hyresnedsättningen är sympatisk. Men den har visar sig inte fungera särskilt bra i praktiken.

− Att utbetalningen från staten till fastighetsägarna sker i efterhand, kombinerat med ett visst mått av osäkerhet – om stödet inte beviljas får fastighetsägaren ta hela kostnaden – har byggt in en olycklig tröghet i stödet, säger Pontus Lindström, näringspolitisk expert på Företagarna.

Företagare ställs mot företagare

Konstruktionen har även i vissa fall ställt fastighetsägare mot hyresgäster på ett sätt som inte tar hänsyn till att båda parter kan vara drabbade av krisen. Nu är det fastighetsägarna som ska ta risk och ligga ute med pengar, för att hjälpa hyresgästerna. Det är inte möjligt för alla fastighetsägare.

− Ett annat problem med hyresrabatten är att utsatta branscher tolkas ganska snävt. Regeringen har presenterat en lista över vilka verksamheter som omfattas utifrån SNI-koder, men vi får samtal från företagare som undrar varför inte deras verksamheter ingår, trots att de drabbats stenhårt, säger Pontus Lindström.

Generellt kostnadsstöd är bättre

Företagarna menar att det hade varit mycket bättre att utforma ett generellt stöd som bygger på tidigare omsättning, oavsett bransch. Det skulle göra att företagen inte behöver ta omvägen via förhandlingar om hyran med hyresvärdar och fastighetsägare och att man slipper konstiga gränsdragningar baserade på SNI-koder.

− Vi lyfter dagligen behovet av ett generellt kostnadsstöd i våra täta kontakter med regering och opposition, säger Pontus Lindström.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna