För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Förläng det slopade sjuklöneansvaret

Publicerad 23 apr 2020
Det är orimligt att företagen mitt i krisen ska ta den ekonomiska smällen för den ökade sjukfrånvaron till följd av slopad karens och läkarintyg.
Företagarnas socialförsäkringsexpert Erik Ageberg.

I mitten av mars gjorde regeringen det möjligt för anställda att stanna hemma från jobbet vid minsta tecken på sjukdom utan karensavdrag och utan krav på läkarintyg. Åtgärderna är tillfälliga och syftar till att bromsa smittspridningen av coronaviruset.

Dessvärre har åtgärderna – i praktiken hemförlovning av företagens personal – medfört enorma kostnader för sjuklön och för arbete som inte blir gjort i företagen eftersom personer inte är på jobbet.

Kraftig ökning av sjukfrånvaron

Färsk statistik från SCB ger en fingervisning om problemets omfattning. Under mars månad var cirka 219 000 personer sjukfrånvarande från jobbet. Det är en ökning med ungefär 100 000 personer jämfört med mars i fjol.

− Staten har lyft av sjuklönekostnaderna från företagen för april och maj, men den höga sjukfrånvaron under mars ersätts inte av staten. Den bördan borde inte företagen bära i krisen, säger Erik Ageberg, socialförsäkringsexpert på Företagarna.

Företagarna är kritiska till regeringens tillvägagångssätt och menar att staten i ett första steg måste ta sjuklöneansvaret för när de hemförlovade arbetskraften även under mars månad.

Ta ansvar för den oreglerade frånvaron

I ett andra steg bör regeringen förlänga det borttagna sjuklöneansvaret. Företagarna har visat att det är sysselsättningshämmande och att företagare vill att ansvaret tas bort. Det är särskilt betungande för personalintensiva företag som tjänsteföretag. Dessa företag har betalat stora summor pengar i sjuklön för mars månad och ska dessutom ligga ute med ytterligare medel innan de kan begära kompensation från staten för april och maj månad.  

− Företagarna menar att det inte räcker att staten retroaktivt ersätter sjuklönekostnader för mars. Regeringen behöver föreslå att företagen slipper stå för sjuklönekostnaden fram till september. Dagens oreglerade sjukfrånvaro kan bara staten ta ansvar för. Därför måste staten också stå för notan, säger Erik Ageberg.  

Fler nyheter från Företagarna