För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Corona slår mot handeln – så får du råd

Publicerad 7 apr 2020
EEN har örat mot marken för att hjälpa företag som är verksamma inom gränsöverskridande handel och drabbas av coronakrisen.

Den gränsöverskridande handeln har tagit stryk på grund av coronakrisen. Dels orsakar de drastiska åtgärderna för att hindra smittspridning stora störningar i internationella logistikkedjor och resandemönster, dels ser vi protektionistiska reflexer i många länder, inte minst för medicinsk utrustning och skyddsutrustning.

Både import och export påverkas

I dagsläget är det svårt att överblicka vilka konsekvenser coronakrisen kommer att få för handeln, men Sverige är en liten öppen ekonomi och vi exporterar varor och tjänster motsvarande ungefär 47 procent av BNP. Det borgar för stora effekter om krisen blir långvarig.

Väldigt många småföretag är beroende av handel. Det är fler småföretag som importerar än som exporterar, men de minsta företagen står för den största procentuella ökningen av den svenska exporten.

EEN tar tempen på företagen

För att få en bild av hur företagen som bedriver gränsöverskridande handel påverkas har Enterprise Europe Network, EEN, fått i uppdrag av Tillväxtverket, en myndighet under Näringsdepartementet, att kontakta företag för få en rättvisande bild av läget. Företagarna står som värd EEN i Stockholm och där arbetar Theresa Ryberg som kontorschef, samtidigt som hon är Företagarnas expert på EU-frågor och internationell handel.

Theresa Ryberg.jpg

– Vi på EEN-kontoret hos Företagarna hjälper företag som är registrerade i Stockholm, Uppsala län och Sörmlands län. Men EEN:s 14 kontor finns i hela landet och det svenska nätverket hjälper naturligtvis alla företag i Sverige. Just nu ringer vi runt till företagare för att se hur vi kan vara till hjälp eftersom vi har kundsupportuppdraget från Tillväxtverket, säger Theresa Ryberg.

Likviditeten stor utmaning

EEN kan ge företag som bedriver gränsöverskridande handel kostnadsfri hjälp och support. Tills för ganska nyligen var det många företag som hade frågor om hur Brexit påverkar deras verksamhet, men nu överskuggar coronakrisen det mesta, och företag behöver numer hjälp med att hitta rätt bland de olika stödpaketen.

− Det jag och mina kollegor på EEN ofta hör i våra samtal med företagen är att likviditeten är mycket ansträngd. Många företag jämför möjligheterna att ta lån nu med en alvedon. Lån ska ju betalas tillbaka och lindrar bara symptomen kortsiktigt. En annan synpunkt som vi ofta hör är att det nya brygglånet som Almi nu erbjuder utan amorteringskrav har för kort löptid – tolv månader – och att för de andra lånen måste ju räntan ändå betalas även om man inte måste amortera. Det är svårt för många som sitter i likviditetsknipa. Företag med få anställda är särskilt utsatta, och uttrycker oro kring korttidsarbete och hur snabbt pengarna ska kunna betalas ut till företagen, säger Theresa Ryberg

Örat mot marken

EEN-kontoren i Sverige arbetar nu intensivt med att samla in information från företagen som kan ligga till grund för eventuella nya krisåtgärder. Dessutom erbjuder EEN den vanliga rådgivningen kring internationalisering.

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna