För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Coachen tar fram ditt bästa jag

Publicerad 9 apr 2020
En professionell coach hjälper dig att hitta nya sätt att tänka och agera i coronakrisen.

Just nu översköljs vi av siffror och data över smittspridning, dödsfall, varsel, krisbranscher och politiska miljardpaket. Med grafer och tabeller försöker många få någon slags rätsida på en extrem situation. För dig som är företagare sitter du dessutom med siffror och tal som inte längre följer några normala antaganden för din verksamhet. Många vittnar om oro och frustation, men också om att det öppnas nya möjligheter om man tänker annorlunda. Det är dock lättare sagt än gjort, men det finns hjälp att få.

Professionell coaching handlar om att medvetandegöra, utmana och motivera. Många associerar coaching till idrotten, men det blir allt vanligare att ta hjälp av en coach även om du inte siktar på att stå på prispallen för dina fysiska prestationer.

Du sitter på svaren – men kan behöva hjälp att hitta dem

Det som många upplever som tilltalande och användbart med coaching är att metoderna är inriktade på nuet och framtiden. En professionell coach hjälper dig att finna dina svar på det du brottas med här och nu och definiera hur du i stället skulle vilja ha det i framtiden.

− Den största nyttan jag ser med professionell coaching så här när coronaviruset överskuggar allt är att öka tidsspannet mellan stimuli och respons; att det man bestämmer sig för att göra blir hållbart över tid, säger Dennis Larsson, ordförande i ICF Sweden, det nationella coachbranschförbundet inom Företagarna.

Många företagare har ett entreprenöriellt sinnelag. Dennis Larsson är försiktig med att generalisera, men menar att en utmaning att coacha företagare med ett sådant starkt driv kan vara att se till att de ser helheten.

− Urtypen av en entreprenör lever sitt företag och identifierar sig helt med det. Då kan en professionell coach få personen att reflektera över om det finns ett större sammanhang som behöver tas in för att åtgärder som ter sig lockande ska bli hållbara. Finns stöttningen runtomkring? Eller kommer det som ter sig som en lösning att leda till nya problem runt nästa hörn?

Hållbara svar och lösningarDennis Larsson.jpg

För en professionell coach är det klienten som bestämmer innehållet i ett möte och som själv ska finna hållbara svar på frågorna som kommer upp till samtal. Coachen är ingen rådgivare eller mentor som har svaren redo. När Dennis Larsson och hans kollegor går in i ett möte handlar det i stället om att använda aktivt lyssnande och tillämpa beprövade metoder och att ställa utvecklande öppna frågor som kan utmana gamla tankemönster, övertygelser och handlingar.

− En professionell coach går in i ett möte helt och hållet på klientens villkor. Coachen styr processen och klienten innehållet. Ett resultat av coachingen kan mycket väl bli att du som företagare hittar en potentiellt ny affärsmodell, men det är aldrig så att coachen ger förslag på det, utan det är i så fall något som växer fram under samtalet, säger Dennis Larsson.

Dennis Larsson är noga med att betona att ICF Sweden är ett branschförbund för professionellt utbildade och certifierade coacher. Eftersom coach inte är en skyddad titel kan i princip vem som helst säga sig vara coach. För den som vill ha professionell coaching som följer etiska riktlinjer och som tillämpar beprövade metoder som skapar resultat så ska man anlita en utbildad certifierad professionell coach. Det är en trygghet att veta att den man vänder sig till har genomgått en omfattande utbildning samt är certifierad av en opartisk organisation, som inte är den samma som där coachen gick sin utbildning.

Är coaching något för dig?

Vad kan man då inte förvänta sig om man tar hjälp av en professionell coach?

− Coaching är inget för dig som vill att någon ska berätta för dig vad du ska göra eller som vill ha rådgivning. Det är inte heller terapi för dig som mår mentalt, psykiskt dåligt. Då ska du vända dig till en terapeut, psykolog eller söka annan hjälp, säger Dennis Larsson.

För den som däremot känner att det vore bra att få hjälp med att hitta långsiktigt hållbara lösningar på hur man ska tänka och handla och inte är rädd för att bli utmanad att själv hitta sina bästa idéer, då är coaching en bra investering.

I ICF Swedens Coachpodden redogör Dennis Larsson och hans coachkollega Anna Sanderoth Vilkas  kring skillnaden mellan coaching, rådgivning och terapi

Prova på coacing 

ICF Sverige erbjuder just nu Företagarnas medlemmar kostnadsfri, pro bono, coaching av professionella coacher, 3 x 1 timme, för att hantera den svåra situation som uppstått i och med coronakrisen.  Ta del av erbjudandet här

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna