headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Foto: Oskar Omne.

Rätt prioriteringar för Arbetsförmedlingen och yrkeshögskolan

Kompetensbristen är företagens största tillväxthinder. Vad gör höstbudgeten för att tackla den utmaningen?

Kompetensbristen är företagens största tillväxthinder och problemet har under de senaste åren fortsatt att växa. Bristen på arbetskraft med rätt erfarenhet och kompetens är nu så allvarlig att den påverkar konjunkturen i negativ riktning. Kompetensbristen innebär helt enkelt att företagens slutar växa. Nu står vi samtidigt inför en omvälvande förändring på arbetsmarknaden eftersom Januariavtalet innebär att förmedlingsdelen i Arbetsförmedlingens uppdrag ska privatiseras i ett upphandlingssystem. Företagarnas expert Malin Påhls Hansson tittar på höstbudgeten ur det perspektivet.

Vad är bra i budgeten på kompetensförsörjningsområdet?

− Det övergripande reformarbetet av Arbetsförmedlingen är bra. Men det är viktigt att man under tiden reformeringen pågår använder de medel som finns avsatta för stimulans av den befintliga marknaden av externa stöd- och matchningsaktörer. Så länge Arbetsförmedlingen tar ansvar för det välkomnar vi att regeringen tillskjuter extra medel för stimulans av den privata marknaden för stöd- och matchning tills dessa att de externa leverantörerna förväntas ta över hela verksamheten.

− Det är också bra att regeringen prioriterar ett brett kunskapslyft över hela den eftergymnasiala utbildningskedjan. Men det är samtidigt viktigt att satsningen sker med bibehållen kvalitet och utbyggnad mot bristyrken, gärna geografiskt utspridda i landet. 

Vad saknas i budgeten på kompetensförsörjningsområdet?

− Vi ser gärna fler kopplingar till företagens behov i de kompetenssatsningar som görs, det är ju företagen som anställer.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap