headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Alfred Appelros företag visar regnbågsflaggan på 13 annonsskärmar i Sölvesborg.

"Jag flaggar för att göra skillnad"

17 sep 2019
Alfred Appelros i Sölvesborg använder sitt företags reklamskärmar för att kritisera kommunens beslut att sluta hissa regnbågsflaggan.

I Sölvesborg kommer kommunen inte längre att hissa regnbågsflaggan. Kommunstyrelsens ordförande Louise Erixon (SD) motiverar beslutet med att kommunens flaggstänger ska användas på ett traditionellt sätt. Under det socialdemokratiska styret som föregick fjolårets val utarbetades en praxis om att kommunstyrelsens ordförande kunde göra undantag från regelverket för flaggning. På så vis har regnbågsflaggan hissats i kommunen i samband med Stockholm Pride sedan 2013. Enligt Louise Erixon är det dock att urholka traditionen. Hon anser även att flaggan är politisk.

Beslutet i Sölvesborg har väckt debatt och kritik både inom och utanför kommungränserna. En av dem som reagerat är Sölvesborg-företagaren Alfred Appelros. Han driver bland annat företaget Skärmexpo som har 13 digitala skärmar i kommunen för annonsbudskap.

”I och med Sölvesborgs kommuns beslut att ta bort Prideflaggan från sin flagpolicy har vi beslutat att med våra 13 skärmar över hela staden flagga Pride under en månad.”, skriver Alfred Appelros på sin Facebooksida.

Varför fattade du beslut om att visa regnbågsflaggan på skärmarna?

− Som företagare är jag beroende av att kunna rekrytera personer hit till västra Blekinge och få kunder till företagen jag driver. Då blir det ett problem när alla uppfattar att kommunen tar ett steg tillbaka och inte längre vill förknippas med regnbågsflaggan. Jag ser en fara i att platsvarumärket Sölvesborg blir nedsvärtat.

Var det ett svårt beslut att fatta som företagare?

− Jag vill börja med att säga att jag är stolt över mina medarbetare. Vi tog beslutet enhälligt. De ska ha all cred för att de också vill ta ställning, även om de säkert kommer att få kritik av vissa ute på stan. Vi tycker att det är rätt att ta ställning i den här frågan. Som en person sade, när politiken inte lyckas måste näringslivet steppa upp.

Vad har du fått för reaktioner?

− Jag har mötts av både ris och ros. Det är många som hört av sig, både kunder och samarbetspartners. En del tycker att vi missuppfattat situationen, andra frågar varför just en flagga förknippad med HBTQ-rörelsen ska ha företräde. Men vi får stöd och hejarop också. På kort sikt förlorar jag kanske pengar på det här, men på längre sikt finns det ett marknadsvärde i att vilja göra nytta och ta ställning för ett öppnare samhälle.

Blir det vanligare att företagare tar ställning i samhällsfrågor?

− Ja, absolut. Både kunder och medarbetare vill att företag ska stå för något. När massor av varor och tjänster finns några klick bort på telefonen gäller det att varumärket står för något. Jag vill bidra till att göra gott.

Fakta om Sölvesborg

Sölvesborg styrs av Samstyret. I det ingår Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sölvesborg- och Listerpartiet.
Källa: Sölvesborgs kommun

Fakta om regnbågsflaggan

Regnbågsflaggan, eller prideflaggan, är en populär symbol inom HBTQ-rörelsen och har sitt ursprung i Kalifornien. Flaggans färger, rött, orange, gult, grönt, blått och violett, återspeglar mångfalden inom HBTQ-rörelsen och flaggan används ofta som en symbol för stolthet bland homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.
Källa: Wikipedia

 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap