podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Vi vill se fler småföretag i offentliga upphandlingar

Publicerad 14 okt 2019
Det finns en stor potential bland Sveriges småföretag att kunna bidra till goda affärer och innovativa lösningar, säger Magnus Johansson.
Magnus Johansson, Företagarnas konkurrens- och upphandlingsexpert.

Offentlig sektor gör genom offentlig upphandling inköp för omkring 680 miljarder kronor årligen. Här finns stora möjligheter för småföretag att göra goda affärer och för det offentliga att ta tillvara dessa förtags erbjudanden, anser Företagarnas konkurrens- och upphandlingsexpert Magnus Johansson. Här svarar han på tre frågor om hur den offentliga upphandlingen kan bli mer småföretagarvänlig.

I lagen om offentlig upphandling finns sedan mer än två år tillbaka en bestämmelse om att upphandlande myndigheter måste överväga att dela upp kontrakt i mindre delar, men få myndigheter tillämpar den. Vad beror det på?

− Jag tror i första hand att det handlar om okunskap. Men frågan är större än så. Upphandlande myndigheter och enheter måste bli bättre på att inkludera leverantörsmångfald i samband med utformningen av upphandlingarna ur ett mer strategiskt perspektiv. Det handlar inte bara om något man måste göra, utan att få upphandlande myndigheter och enheter att inse att det bidrar till en god affär och en större leverantörsmångfald att inkludera ett småföretagstänk.

Hur kan offentliga upphandlingar utformas för att öka antal anbud från småföretagare?

− Företagarna har tagit fram en småföretagsvänlig upphandlingspolicy som vänder sig till både upphandlare och beslutsfattare. Policyn innehåller sju punkter, bland annat uppdelning av kontrakt och relevant kravställande. Genom att tillämpa policyn bidrar upphandlande myndigheter och enheter till att aktivt öka möjligheten för småföretag att lämna anbud i offentlig upphandling.

Småföretagares största hinder för att lämna anbud är i offentliga upphandlingar är att upphandlingsdokumenten är för komplicerade och tar för lång tid att fylla i. Hur kan de förenklas?

− Genom att uttrycka sig tydligt och plocka bort irrelevanta krav kan upphandlande myndigheter och enheter inkludera fler småföretag. Det gäller även att göra offentliga upphandlingar mer attraktiva och på detta sätt få fler aktörer att ge sig in i offentlig upphandling, det vinner vi alla på!

Läs Magnus Johansson på Upphandling 24

i en krönika på Upphandling 24 skriver Magnus att upphandlarna måste hjälpa till och göra upphandlingsdokumenten enklare.  Läs den här!  Förenkla för småföretagen.

Fler nyheter från Företagarna