headphones newspaper video-player
Corona – råd och stöd för företagare

Tuffare tider i antågande

Ny statistisk visar att arbetslösheten fortsätter att öka. Ett underbetyg för regeringens politik, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.
Publicerad 14 okt 2019
Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Trots att regeringen tidigare haft som mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 fortsätter arbetslösheten i Sverige att öka. Arbetslösheten är nu 7,0 procent av arbetskraften, vilket motsvarar 353 000 personer. Det är nära 11 000 personer fler jämfört med samma månad förra året, enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik.

− Särskilt oroande är det att även arbetslösheten bland unga ökar för första gången sedan 2013. Tudelningen på arbetsmarknaden består och oaktat att Sverige under senare år haft en stark konjunkturutveckling har regeringen inte lyckats förenkla för företagen att anställa och på så sätt skapa nya vägar in på arbetsmarknaden för unga och andra som anses stå långt ifrån arbetsmarknaden, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Högkonjunkturen är över

Många företag upplever att det svenska konjunkturläget håller på att svika. Exportföretagen möter en minskad efterfråga och ytterligare utmaningar väntas under vinterhalvåret till följd av en orolig omvärld. För företagen inom handel har den svaga kronan läge pressat marginalen. Dessutom visar statistik från Konjunkturinstitutet att hushållen nu har en något mindre positiv syn på svensk ekonomi. Kort sagt, högkonjunkturen är över och vi går mot en betydligt tuffare period.

− Regeringen har nu övergett sitt arbetslöshetsmål om lägst arbetslöshet i EU 2020. Det är tyvärr ett klart underbetyg för Socialdemokraterna och deras stödpartiers arbetsmarknadspolitik. Sverige har en bra bit bra kvar för att kunna mäta sig med länder som Tjeckien eller Tyskland där arbetslösheten både är lägre och fortsätter att minska, säger Daniel Wiberg.

Osäkerhet, ökade kostnader och ökad administration är tre saker företagare brukar vilja undvika. Tyvärr ökar företagens regelbörda i Sverige. Det upplevs allt mer krångligt och administrativt betungande att driva företag. Något som givetvis också dämpar vilja att anställa och expandera verksamheten.

– Två faktorer är viktiga att hålla i minnet. Nummer ett. Majoriteten av jobb skapas idag i små och medelstora företag och majoriteten av småföretagen är inte anslutna till kollektivavtal. Endast om småföretagen inkluderas i åtgärder kan regeringen få utväxling på sina förslag. Nummer två. Idag används inte Arbetsförmedlingen av småföretagen. Arbetsförmedlingen måste reformeras i grunden – både stöden och arbetssätten, säger Daniel Wiberg.

Taggar

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen