headphones newspaper video-player

Lär känna SEFIF – Företagarnas nyaste branschförbund

Sedan 1992 har SEFIF stöttat fristående förskolor och påverkat förskolepolitiken. Nu inleder Företagarna och SEFIF ett samarbete.
Publicerad 22 okt 2019
Elisabeth Thorburn, styrelseordförande i SEFIF.

Elisabeth Thorburn är styrelseordförande i SEFIF. Här berättar hon om branschförbundet och samarbetet med Företagarna.  

Beskriv ert branchförbund

- SEFIF har närmare 200 medlemsföretag. Vi har sedan Friskolereformen 1992 stöttat fristående förskolor i deras vardag och arbetat för lika villkor mellan fristående och kommunala utförare. Vi arbetar väldigt nära våra medlemmar med personliga kontakter och nätverksträffar där de får möjlighet att träffa kollegor och kan utbyta erfarenheter.

Vad är SEFIF:s främsta uppdrag?

– Det är att bevaka och påverka villkoren för att bedriva fristående förskola och att alltid se till medlemsnyttan i det vi gör.

Hur ser era medlemsföretag ut?

– Vår medlemsbas består av både föräldra- och personalkooperativ, enskilda näringsidkare och aktiebolag av olika storlekar. Kooperativen är flest i antal men samtidigt mindre jämfört med de förskolor som driver i bolagsform. Bolagen omfattar många fler barn och anställd personal.

Vilka frågor är viktiga för er vad gäller opinionsbildning?

– Just nu är det avgifterna som är kopplade till den så kallade ägar-ledningsprövningen, och offentlighetsprincipen – båda dessa får stora negativa konsekvenser för våra medlemmar och i längden påverkar de valfriheten och mångfalden för förskolan.

Hur kom ni i kontakt med Företagarna?

– I vår styrelse har vi en ledamot som är ordförande i ett föräldrakooperativ, han är skatteexpert hos er Företagarna och sammanförde oss!

Vad ser ni främst fram emot i samarbetet med Företagarna? 

– Utökade möjligheter på alla plan egentligen; samverkan kring opinionsbildning, gemensamma aktiviteter, utökade förmåner för våra medlemmar och möjligheter att växa som branchförbund för fristående förskolor.

Vad ligger i pipeline nu?

– För andra gången i år arrangerar vi SEFIF:s chefsdag ”Våga vara chef” i början av november där vi har fokus på ledarskap och kvalitet. Vi samlar 90 unika chefer och rektorer från fristående förskola som möts och får en kompetensdag av hög kvalitet. Några av våra samarbetspartners finns med som utställare den dagen och de får chans att möta våra medlemmar – sina kunder – en mycket uppskattad dag för alla deltagare!

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna

Synliggör offentliga affärsmöjligheter

Med tydligare information om var, när och hur kommuner vill köpa in sina varor och tjänster kan fler företag vara med och konkurrera på den offentliga mångmiljardmarknaden.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter