headphones newspaper video-player

Företagarna och SEFIF krokar arm

Företagarna startar samarbete med ännu en branschorganisation: SEFIF.
Publicerad 22 okt 2019
Företagarnas vd Günther Mårder och SEFIF:s ordförande Elisabeth Thorburn.

Företagarna och SEFIF, en branschorganisation som bevakar och driver de fristående förskolornas intressefrågor, har ingått ett samarbetsavtal. Det innebär att SEFIF nu finns under Företagarnas paraply med 27 anslutna branchförbund som tillsammans företräder ungefär 20 000 medlemmar.

Tillsammans med förbunden och deras branschspecifika kunskaper har Företagarna större möjligheter att påverka både det generella och det branschspecifika företagarklimatet, samtidigt som förbunden kan dra nytta av Företagarnas opinionsbildning i gemensamma politiska frågor och få tillgång till organisationens nätverk av politiker, egna experter och sakkunniga samt de rapporter och undersökningar som genomförs.

– Det är roligt att vi nu knyter ytterligare en branschorganisation till oss. SEFIF som branschorganisation kan bidra med viktig kunskap till Företagarna eftersom de verkar inom välfärdssektorn, där min bedömning är att vi kommer se en fortsatt stark utveckling av företagande framöver, säger Företagarnas vd Günther Mårder.

SEFIF:s ambition med samarbetet är att stärka den egna verksamheten, möjliggöra ett effektivare påverkansarbete och därmed förbättra erbjudandet gentemot medlemmarna.

– Vi är jätteglada över detta samarbete med Företagarna! Som branchförbund skapas ytterligare möjligheter till att gemensamt påverka och förbättra villkoren för våra medlemmar, oavsett driftsform, säger Elisabeth Thorburn, ordförande i SEFIF.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna

Äntligen goda nyheter

På torsdagsmorgonen gästade Företagarnas vd Günther Mårder TV 4:s Nyhetsmorgon för att prata om årets Småföretagsbarometer.

Unik inblick i kommunernas inköp

Företagarna presenterar nu omfattande data över kommunala inköp som gör det möjligt att se i vilken omfattning kommunala inköp görs från lokala företag samt småföretag.

”Strandskyddet är skevt”

Obalanserna i strandskyddet borde rättas till så att regelverket inte hindrar utveckling, menar ägaren av strandkrogen SuderSannas på Fårö.

Stoppa nedmonteringen av posttjänsterna

För att kunna bedriva företag i hela landet krävs fungerande infrastruktur i form av bl a postservice. Nermonteringen försvårar för företagande, visar Företagarnas nya rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor