headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Slarva inte bort företag som vill anställa, Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen måste kunna ta hand om de företagare som vänder sig till myndigheten för att anställa.

SVT:s nyheter uppmärksammar  i ett inslag en intern rapport från Arbetsförmedlingen. Den visar på stora brister i hur myndigheten hanterar intresseanmälningar från företagare som vill rekrytera subventionerade anställningar.

Rapporten omfattar drygt 4 000 intresseanmälningar under en sexmånadersperiod 2018. Den slår fast att sju av tio arbetsgivare inte fick återkoppling från Arbetsförmedlingen inom fyra veckor och att 34 anmälningar i veckan förblir obesvarade.

− Rapporten är bra, men innehållet är ju fruktansvärt, säger Företagarnas samhällspolitiske chef Patrik Nilsson i nyhetsinslaget.

Arbetsförmedlingen beklagar resultatet och hänvisar i SVT till att det saknas ett gemensamt ärendehanteringssystem för inkomna intresseanmälningar och att myndigheten varit inne i ett varsel och en omställningssituation.

En av de företagare som flera gånger vänt sig till Arbetsförmedlingen för att rekrytera personal med subventionerade anställningar är Monica Helin är vd för Amhigo i Boden och driver flera stödboenden.

− Jag har aldrig fått ett enda förslag på namn, säger hon till SVT nyheter.

Monica Helin är trots allt försiktigt optimistisk.

− Det finns absolut en utvecklingspotential i att matcha oss arbetsgivare med arbetssökande. Det är en förhoppning jag har.

Företagarnas samhällspolitiske chef Patrik Nilsson ser också möjligheter.

− När det gäller småföretagare så vill de flesta växa och det största hindret för att de ska kunna göra det är att de inte hittar den kompetens de letar efter. Så om kompetensförsörjningen skulle kunna fungera, där Arbetsförmedlingen är en väldigt stor och viktig part, så skulle mycket kunna bli gjort – både ur arbetslöshetssynpunkt och tillväxtsynpunkt.

Fakta

Som arbetsgivare har du möjlighet att få ekonomiskt stöd när du anställer personer som bedöms ha det svårare att komma in på arbetsmarknaden. Exempel på sådana personer kan vara någon som har varit arbetslös länge, är ny i Sverige, saknar arbetslivserfarenhet eller som har nedsatt arbetsförmåga. Källa: Arbetsförmedlingen

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap