headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Magnus Johansson, upphandlingsexpert på Företagarna med Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek

Bättre upphandling målet när ansvarig myndighet fick Företagarnas policy

Nu har Magnus Johansson, upphandlingsexpert, lämnat över Företagarnas småföretagarvänliga upphandlingspolicy till Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek.

– Vi fick en fin möjlighet att presentera både innehållet i vår policy och även beskriva vad Företagarnas medlemmar ser som stora utmaningar med offentlig upphandling, säger Magnus Johansson.

Mötet med Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek var en viktig del i den turné där Företagarna sprider ordet om den småföretagarvänliga upphandlingspolicyn, som ska underlätta dialog mellan kommuner och mindre företag, så att de senare får större möjligheter att delta i upphandlingar.

– Det var ett bra möte, och givande att myndigheten höll med oss om att det krävs en utökad och bättre dialog mellan kommuner och småföretag. Vi fick också gehör för att frågan om leverantörsmångfald är otroligt viktig samt att marknaden ska vara öppen för alla, säger Magnus Johansson.

Fakta: Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten är en statlig myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling.

Myndighetens uppdrag är bland annat att verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling, som är till nytta både för medborgare och för näringslivets utveckling. De ska också främja innovativa lösningar på området.

Läs mer på myndighetens hemsida

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap