headphones newspaper video-player

Bättre upphandling målet när ansvarig myndighet fick Företagarnas policy

Nu har Magnus Johansson, upphandlingsexpert, lämnat över Företagarnas småföretagarvänliga upphandlingspolicy till Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek.
Publicerad 28 nov 2019
Magnus Johansson, upphandlingsexpert på Företagarna med Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek

– Vi fick en fin möjlighet att presentera både innehållet i vår policy och även beskriva vad Företagarnas medlemmar ser som stora utmaningar med offentlig upphandling, säger Magnus Johansson.

Mötet med Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek var en viktig del i den turné där Företagarna sprider ordet om den småföretagarvänliga upphandlingspolicyn, som ska underlätta dialog mellan kommuner och mindre företag, så att de senare får större möjligheter att delta i upphandlingar.

– Det var ett bra möte, och givande att myndigheten höll med oss om att det krävs en utökad och bättre dialog mellan kommuner och småföretag. Vi fick också gehör för att frågan om leverantörsmångfald är otroligt viktig samt att marknaden ska vara öppen för alla, säger Magnus Johansson.

Fakta: Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten är en statlig myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling.

Myndighetens uppdrag är bland annat att verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling, som är till nytta både för medborgare och för näringslivets utveckling. De ska också främja innovativa lösningar på området.

Läs mer på myndighetens hemsida

Fler nyheter från Företagarna

Locket på om Las

Trots regeringens löfte om att utredningarna om ny arbetsmarknadspolitik skulle föra dialog har kontakten varit i det närmaste obefintlig.

Småföretagen ser ljusning

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året, men nu ser de ljust på framtiden igen, visar en ny rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor