För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Fin dag för företagande, integration och nätverkande

Publicerad 23 maj 2019
Under en välbesökt dag i Skäggetorp i Linköping arrangerades FIN-dagen. Ett regionalt arrangemang i syfte att bidra till integrationen genom att skapa en mötesplats för nyanlända personer, tjänstemän, arbetsgivare och företagare. Fokus under dagen var sysselsättning och företagsamhet. Företagarna var självklart på plats för att öppna dörrar mellan nya svenskar och Sveriges integrationsmotorer, småföretagen.
Astrid Brissman, ordförande för Företagarna Linköpings lokalförening, Anna Libietis, integrationsexpert Företagarna, Ove Jansson, Nyanlänt Företagande och Robert Wallin, biträdande regionchef Företagarna Östergötland.

Under FIN-dagen fanns ett 20-tal utställare på plats. Föreläsningar och speeddating varvades med mingel och nya möten mellan en mängd aktörer och nya och etablerade svenskar. Företagarna Linköpings styrelseledamot Anders Björck är initiativtagare till dagen.

− Syftet med FIN-dagen är att få fler att komma in i arbetslivet snabbare genom att erbjuda en attraktiv och lättillgänglig mötesplats ute i verkligheten. Vi vill bidra till att skapa fler företag och arbetstillfällen i Östergötland och till att våga mötas över gränserna. Resultatet av dagen blir spännande att följa, men med alla de nya möten som skedde är jag säker på att vi kommer att se ringar på vattnet framöver, säger Anders.

Företagarna, som även är medarrangör till dagen, fanns såklart på plats. Ordförande för Företagarna Linköpings lokalförening Astrid Brissman är nöjd dagen.

− Vi på Företagarna Linköping tycker FIN-dagen är ett väldigt bra initiativ, som vi gärna ser som ett återkommande arrangemang, säger Astrid.

Under dagen bjöd Företagarna på föreläsning om företagens kompetensbehov och information om några av de projekt som Företagarna driver i syfte att tillvarata utrikesföddas kompetens. Däribland Företagarnas eget projekt Nyanlänt Företagande, som förhoppningsvis ska starta i Östergötland till hösten.

− Intresset för Nyanlänt Företagande var stort hos besökarna på FIN-dagen, såväl presumtiva deltagare som närvarande främjarorganisationer och företrädare för kommun, Arbetsförmedlingen med flera, säger Ove Jansson, Nyanlänt Företagande.

Småföretagsbarometern visar år efter år att kompetensbrist är det främsta hindret för tillväxt bland Sveriges småföretag. Samtidigt som omkring 300 000 personer är arbetslösa skriker företagen efter kompetens.

− Fyra av fem jobb skapas i de små företagen och just nu har företagen generellt ett stort kompetensbehov. De små företagen är viktiga integrationsmotorer och en dag som denna är oerhört viktig för att öppna upp nätverk mellan företagare och potentiella anställda. Vi vet att de flesta jobb tillsätts via kontakter – och på FIN-dagen har många sådana knutits, säger Företagarnas integrationsexpert, Anna Libietis.

Ett annat sätt att vidga sitt nätverk är att anmäla sig till Yrkesdörren, ett nationellt initiativ som Företagarna samarbetar med. Yrkesdörren erbjuder en digital tjänst där nya och etablerade svenskar registrerar en profil med information om vilken bransch och yrke man har erfarenhet av. Sedan matchas man mot en person med en annan bakgrund men inom samma bransch för en timmes möte.

− Portalen har omkring 7 000 registrerade personer i dag, men vi vill få in många fler för att öka chansen att få till bra matchningar mellan nya och etablerade svenskar över hela landet. Flera av dagens deltagare registrerade sig på plats under FIN-dagen, men vi hoppas att många fler ska gå med, säger Anna Libietis.

Fler nyheter från Företagarna