podcast news play företagaren I media förmån

Tummen upp för utökad fredsplikt

Företagarna välkomnar ändringarna i medbestämmandelagen.
Publicerad 20 jun 2019

På tisdagen fattade riksdagen beslut om att ändra i lagen om medbestämmande i arbetslivet. De nya reglerna börjar gälla redan 1 augusti och innebär att en särskild processordning ska gälla vid stridsåtgärder mot en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal. Om arbetsgivaren är avtalsbunden får inte en arbetstagare vidta eller delta i en stridsåtgärd såvida ändamålet inte är att uppnå ett kollektivavtal och arbetstagarorganisationen har förhandlat med arbetsgivaren om de krav som organisationen ställer. Dessutom får inte arbetstagarorganisationen kräva att arbetsgivaren ska tillämpa ett kollektivavtal på ett sådant sätt att det tränger undan det befintliga kollektivavtalet. Det blir inte heller tillåtet för en arbetsgivare eller arbetstagare att vidta eller delta i en stridsåtgärd för att utöva påtryckning i en rättstvist.

− Lagstiftningen är en kodifiering av den praxis som råder på arbetsmarknaden, men som tyvärr inte alla accepterar vilket blev tydligt i hamnkonflikten i Göteborg. Därför är det bra att fredsplikten utökas så att inte stridsåtgärderna kan missbrukas, säger Lise-Lotte Argulander, Företagarnas expert på arbetsrätt.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Styr upp Arbetsförmedlingen

Regeringen måste styra upp Arbetsförmedlingen vars ledning tycks vilja göra allt utom att arbeta med sitt kärnuppdrag, skriver Företagarna i Expressen.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.