headphones newspaper video-player
Företagarnas arbetsrättsexpert Lise-Lotte Argulander pratade om hur arbetsplatsen utvecklas och vilka hinder som arbetsmiljölagstiftningen kan utgöra för den utvecklingen.

Kontoret - från ställe till syfte

Våra arbetsplatser har utvecklats från cellkontor till öppna landskap och sedan aktivitetsbaserade. Men företag har fortfarande egna kontor på fasta platser. Är nästa steg distribuerade arbetsplatser där företag köper tillgång till platser för medarbetare att välja från beroende på aktivitet? Den frågan var Företagarnas arbetsmiljöexpert med och besvarade under ett seminiarum i Almedalen.

Seminariet berörde hur ska vi tänka och hur ska vi bygga för att tillgodose framtidens behov av arbetsplatser. Sociala mötesplatser är viktiga för kreativiteten, för arbetsgivaren att utöva sitt ledarskap och få arbetsuppgifter utförda. Men måste det ske på en fast bestämd plats?

Företagarnas arbetsmiljöexpert Lise-Lotte Argulander menar att det är en viktig fråga att det finns ett behov av att arbetsplatserna utvecklas.

- Arbetsmarknaden ändra i en allt snabbare takt, det ställs högre krav på snabba leveranser och i en allt mer digitaliserad arbetsmarknad med nya anställningsformer måste arbetsplatserna utvecklas, säger Lise-Lotte Argulander.

Men även om arbetsgivare och arbetstagare kanske är redo för förändringen som sker så behöver även lagstiftningen hänga med. Är arbetsmiljölagen, som reglerar arbetsmiljön och arbetsgivarens ansvar för att förebygga och förhindrar olycksfall och stress bland sina arbetstagare, redo för framtidens flexibla sätt att arbeta?

- Nej, inte som den ser ut idag. Vi måste även i lagstiftningsfrågorna fundera över hur kommer arbetsmarknaden se ut, vad som krävs, och framför allt måste detta börja utredas nu. Arbetsmiljölagen med dess föreskrifter är i huvudsak utvecklad på 70-talet i en arbetsmiljö med fasta arbetsställen, långa anställningstider hos samma arbetsgivare är inte anpassad efter dagens arbetsmarknad och knappast efter morgondagens, säger Lise-Lotte Argulander.

I seminariet som arrangerades av Bentigo medverkade även Stefan Fölster, Reforminstitutet, Anneli Gullström, affärsutvecklingschef, AMF Fastigheter, Albin Aronsson, Business Unit Manager, Universal Avenue, Josef Conning, samtalsledare, Augur, och Sven Ostner, kontorsstrateg och affärsutvecklare, ÅWL Arkitekter.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap