headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Vad tillför sänkt aktiekapital?

En av punkterna i överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna handlar om att sänka kravet på minsta aktiekapital i aktiebolag till 25 000 kronor. Företagarna ser ingen större poäng med det.
Publicerad 21 jan 2019

Ett aktiebolags ägare är inte ansvariga för bolagets förpliktelser. Därför har lagstiftaren ansett det vara viktigt att skydda borgenärerna genom att tillse att det finns en marginal mellan bolagets tillgångar och skulder. Men nivån på minsta aktiekapitalet har förändrats. År 2010 sänktes kravet från 100 000 kronor till dagens 50 000 kronor. Frågan kan ställas vad en ytterligare halvering till 25 000 kronor tillför.

– Om ett aktiebolag drabbas av ekonomiska problem förbrukas en buffert om 50 000 kronor relativt fort och i många fall redan innan borgenärerna får kännedom om problemen. Det är möjligt att borgenärer kommer att känna sig än mer otrygga i ett aktiekapital om 25 000 kronor, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Det skall påpekas att en sänkt miniminivå för aktiekapitalet givetvis inte innebär något hinder för aktiebolagen att välja en högre nivå som motsvarar verksamhetens behov och som är godtagbar för kreditgivare och andra borgenärer. En utgångspunkt är att aktieägarna tillsammans med bolagets ledning är bäst lämpade att bedöma kapitalbehov och risker.

Daniel Wiberg kommenterar den sänkta aktiekapitalsgränsen i Sveriges radio. Här kan du lyssna på inlägget.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Tidningen Företagaren prisad

Företagarnas medlemstidning Tidningen Företagaren belönades med silver i Svenska Designpriset i kategorin personal- och medlemstidning.

Positivt att fler startar företag

Det är bra att fler startar företag, även om det delvis är en följd av den komplicerade ekonomiska situation vi befinner oss i, menar Företagarna.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen