headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Debatt: Tillförlitligt elnät avgörande för klimatomställning

8 jan 2019
Regeringsfrågan är ännu olöst, men för landets bästa är det av stor vikt att sakfrågorna inte hamnar i skymundan. En av de frågorna är infrastrukturen – där särskild fokus bör riktas mot en sektor som är central för att landet ska fungera och för att vi ska kunna nå våra högt satta klimatmål: elnätet, skriver Företagarnas Philip Thunborg på GP debatt.

Läs debattartikeln i sin helhet på gp.se: "Tillförlitligt elnät avgörande för klimatomställning"

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap