För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Utred privat trygghetssystem

Publicerad 19 feb 2019
Socialförsäkringssystemet utgår från anställningsnormen. Företagare måste ofta hitta andra vägar till trygghet. Många undrar varför de måste betala in till systemet.
Företagare måste tänka på sin egen sociala trygghet utanför det offentliga systemet. Foto: Shutterstock.

Företagarnas rapport #Föräldrafällan 2.0 undersöker inte bara hur föräldraförsäkringen fungerar för företagare. Av rapporten framgår att även andra delar av socialförsäkringssystemet är illa anpassat för företagens verklighet.

För företagare med småbarn är regelverket fyrkantigt och svårigheten att fastställda den sjukpenninggrundande inkomsten tvingar många företagande föräldrar att välja mellan sitt företag och sitt föräldraskap. Jämte lågt föräldraförsäkringsuttal märks obalansen i socialförsäkringssystemet mellan anställda och företagare i låga pensioner och lågt nyttjande av den offentliga sjukförsäkringen bland företagarna.

– Trots att föräldraförsäkringen och övriga socialförsäkringssystemet för företagare varit en utåt sätt angelägen fråga för regeringen under föregående mandatperiod har inget ännu hänt. Det står klart att företagare måste tänka på sin egen sociala trygghet utanför det offentliga systemet, säger Erik Ageberg, socialförsäkringsexpert på Företagarna och rapportförfattare till #Föräldrafällan 2.0.

Större ansvar för sin sociala trygghet

I Företagarnas undersökning uppger över hälften av företagare att de är positiva till att ta ett större ansvar för sin sociala trygghet mot att i gengäld betala lägre sociala avgifter. Flera socialförsäkringar så som a-kassan, pension och till viss del föräldraförsäkring utgörs i dag av privat-offentlig samverkan. Detta har varit nödvändigt eftersom systemen krackelerar och tilltron till dem sjunker. Exempelvis har parterna inom vissa avtalsområden förhandlat fram föräldrapenningtillägg eftersom den offentliga föräldraförsäkringen inte ersätter tillräckligt av inkomstbortfallet vid föräldraledighet.  

– I stället för att trycka in företagare i ett system som är skapat för en arbetsmarknad där man i första hand är anställd av en arbetsgivare är det dags att fundera nya banor. En möjlighet för företagare att kunna känna en trygghet trots att det offentliga systemet inte erbjuder dem trygghet kan vara en privat lösning. Det skulle kunna göras på olika sätt, men ett förslag är att ge företag möjlighet att själva bygga upp buffertar i sina företag. I gengäld skulle företagarna minska, eller helt slopa, att betala in egenavgifter/sociala avgifter för sig själva, säger Erik Ageberg.

Företagarna vill att en utredning tillsätts med uppdrag att föreslå former för ett alternativt privat trygghetssystem för både företagare och anställda.

Fler nyheter från Företagarna