headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Företagarnas vd Günther Mårder.

Sätt småföretagen i fokus för EU-politiken

Företagarnas vill se ett framtida EU som fokuserar på sina kärnområden: fri rörlighet av varor, tjänster, människor och kapital. Det kommer vara i centrum för det valbudskap som ska föras ut till företagare, politiker och allmänheten inför Europaparlamentsvalet 26 maj.

Företagarnas utgångspunkt är att den inre marknaden och de fyra fria rörligheterna har haft, och fortsätter att ha, en enormt positiv betydelse för Sverige och svenska företag. Genom den fria rörligheten kan svenska företag, stora som små, agera med hela Europa som marknad. Den ger ökade möjligheter för såväl yrkesverksamma som företag, samt ett större utbud och lägre priser för konsumenter.

− Det är svårt att överskatta betydelsen som EU har haft för Sverige och svenska företag. Över 70 procent av vår import och export kommer direkt av vår medverkan i den inre marknaden, det har gett och fortsätter ge enorma fördelar. Detta måste ligga i fokus för svenska politikers prioriteringar i valrörelsen, säger Günther Mårder, vd på Företagarna.

Det är svårt att överskatta betydelsen som EU har haft för Sverige och svenska företag.

Övervägande opinion positiv till EU

Den svenska opinionen är övervägande positivt inställd till EU-samarbetet, något som enligt Mårder nu verkar ge efterverkningar i hur partierna talar och positionerar sig inför valdagen i maj. Nyligen meddelade Sverigedemokraterna att deras utträdeskrav slopas, likaså ska Vänsterpartiet inte längre driva sitt krav. Samtidigt oroas han över de krafter i svensk politik som fortsätter att lägga rökridåer och bidra till ett osakligt debattklimat.

− Det är positivt att utträde inte längre är en aktuell fråga för något av riksdagspartierna även om deras nya ställningstaganden medför en del frågetecken. Samtidigt är jag oroad över vilket samtalsklimat vi kommer få i valrörelsen när en ledande aktör som LO inte drar sig för att bedriva osakliga kampanjer. De bör hållas kort. Vi kommer höja oss över det med fokus på sakfrågor, säger Günther Mårder.

Inre marknaden ska värnas

Företagarnas valkampanj har identifierat ett antal områden som kommer prioriteras i samtal med medlemmar och politiker under valrörelsen. Utgångspunkten för alla förslag är att den inre marknaden ska värnas och handelshinder undanröjas samtidigt som de medel som finansierar EU:s institutioner används så effektivt som möjligt. Harmonisering och regelförenkling som syftar till att öka konkurrenskraften, för framförallt små och medelstora företag, ska vara ledorden och grundpelaren i den gemensamma europeiska lagstiftningen.

− De hinder som företag upplever för att kunna verka i hela unionen måste röjas i högre takt, och både EU-lagstiftning och handelsavtal måste bli bättre anpassade efter mindre företag. Det skulle ge positiva för effekter för svenska företag såväl som för hela unionen, säger Günther Mårder.

Under våren kommer Företagarna genomföra ett antal aktiviteter kopplade till EU-valrörelsen med reportage, artiklar och en stor EU-valdebatt i Gävle 6 maj. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap