headphones newspaper video-player

”Viktigt träffa nyckelspelare”

Företagarnas branschförbundskansli sprider kunskap och öppna dörrar, anser deltagarna på årets fjärde träff.
Publicerad 2 dec 2019

En tredjedel av Företagarnas medlemmar företräds genom de 27 branchförbund som samarbetar med Företagarna. Förbunden ger oss en stor bredd och ett unikt djup i kunskaperna om hur möjligheterna, villkoren och utmaningarna ser ut inom stora delar av företagar-Sverige. Branschförbundsträffarna är därför viktiga tillfällen för beslutsfattare inom stat, politik och näringsliv att träffas.

Den 27 november stod Liberalerna värd för årets fjärde och sista branschförbundsträff med nätverket som ägde rum i riksdagen. Förutom Liberalerna fanns även företrädare för Socialdemokraterna och Moderaterna på plats för att möta branschförbundsrepresentanterna.

Nyamko Sabuni svarade på frågor

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni föredrog partiets viktigaste näringspolitiska frågor och förde sedan ett givande samtal om politiska prioriteringar och företagandets villkor. Deltagarna gavs möjlighet att diskutera deras branschspecifika frågor. 

Sveriges åkeriföretags ordförande Rickard Gegö ville veta om det var klimatsmarta transporter eller färre transporter på väg som är viktigast för Liberalerna. Elisabeth Thorburn, ordförande i branschförbundet SEFIF som organiserar fristående förskolor, lyfte otydligheten i ”likvärdiga villkor” för verksamhet i kommunal och privat regi. Den skapar osäkerhet bland SEFIF:s medlemmar. Benny Jansson, ordförande för Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund ville veta mer om möjligheten för branschen att kunna göra utdrag ur brottsregistret inför anställning av låssmeder.

− När vi möts i sådana här former blir det tydligt att det finns en vinning med att skapa politiska kontaktytor för våra branchförbund, säger Lina Skandevall, projektledare på Företagarnas branschförbundskansli.

Samtal med näringsutskottsledamöter

Efter en guidad visning i riksdagens lokaler av riksdagsledamoten Arman Teimouri (L) som är ledamot i näringsutskottet och en näringsrik lunch fortsatte dagen med samtal med honom och utskottskollegorna Anne-Charlotte Hammar Johnsson (M) och Mathias Tegnér (S). Det blev ett öppenhjärtigt samtal om allt från personalliggare och offentlig upphandling till vinster i välfärden och global handel.

− Att öppna möjligheterna för branschförbunden att komma åt nyckelspelare för sina frågor inom politiken samtidigt som gruppsamhörigheten mellan branschförbunden stärks är mycket uppskattat, sade Lena Gustafsson, ordförande för branschförbunden inom Företagarna.

Dagen avslutades med att Företagarnas vd Günther Mårder berättade om Företagarnas aktuella frågor flankerad av branschförbundskansliets medarbetare Mathias Mellgren och Lina Skandevall.

 Mötet blev mycket uppskattat från branschförbundens håll. Beviset på det är att vi fick ett tydligt önskemål att även nästa år förlägga ett av våra branschförbundsmöten i riksdagen, säger Mathias Mellgren, ansvarig för  branschförbundskansliet.  

IMG_3061.JPG

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter