headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Nya lagar och regler från och med den 1 september 2019

Här har Företagarnas rådgivare sammanställt lagändringarna som börjar gälla vid månadsskiftet.
Publicerad 22 aug 2019

Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan 

Från den 1 september 2019 gäller bestämmelserna om skadestånd och andra civilrättsliga sanktioner vid intrång i en rätt till en beteckning på jordbruksprodukter och livsmedel som skyddas inom EU enligt ett antal uppräknade EU-förordningar eller internationella avtal även produkter från Japan. Dessa bestämmelser finns i lagen (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och hänvisar bl.a. till varumärkeslagens regler. 

Mer information hittar du i Regeringens proposition 2018/19:93 

 

Datainspektionens redovisning av utvecklingen inom på it-området när det gäller frågor som rör integritet och ny teknik 

Datainspektionen får i uppdrag att vart fjärde år till regeringen redovisa utvecklingen på it-området när det gäller frågor som rör integritet och ny teknik. Den första redovisningen ska lämnas före den 1 oktober 2020. 

 

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna

Tidningen Företagaren prisad

Företagarnas medlemstidning Tidningen Företagaren belönades med silver i Svenska Designpriset i kategorin personal- och medlemstidning.

Positivt att fler startar företag

Det är bra att fler startar företag, även om det delvis är en följd av den komplicerade ekonomiska situation vi befinner oss i, menar Företagarna.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen