För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nya lagar och regler från och med den 1 september 2019

Publicerad 22 aug 2019
Här har Företagarnas rådgivare sammanställt lagändringarna som börjar gälla vid månadsskiftet.

Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan 

Från den 1 september 2019 gäller bestämmelserna om skadestånd och andra civilrättsliga sanktioner vid intrång i en rätt till en beteckning på jordbruksprodukter och livsmedel som skyddas inom EU enligt ett antal uppräknade EU-förordningar eller internationella avtal även produkter från Japan. Dessa bestämmelser finns i lagen (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och hänvisar bl.a. till varumärkeslagens regler. 

Mer information hittar du i Regeringens proposition 2018/19:93 

 

Datainspektionens redovisning av utvecklingen inom på it-området när det gäller frågor som rör integritet och ny teknik 

Datainspektionen får i uppdrag att vart fjärde år till regeringen redovisa utvecklingen på it-området när det gäller frågor som rör integritet och ny teknik. Den första redovisningen ska lämnas före den 1 oktober 2020. 

 

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna