podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Så vill partierna förändra Arbetsförmedlingen

Publicerad 8 sep 2018
Det hettade till mellan partierna när Arbetsförmedlingens framtid diskuterades i Företagarnas valdebatt om företagarpolitiken.
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) och finansmarknads- och konsumentminister samt biträdande finansminister Per Bolund (MP) var mest positiva till Arbetsförmedlingen under Företagarnas företagarpolitiska valdebatt.

Arbetsförmedlingen har fått mycket kritik för sitt bristfälliga resultat. Det har höjts röster om att grundligt förändra myndigheten eller lägga ner den. Vi vet att endast 20 procent av Företagarnas medlemmar nyttjar Arbetsförmedlingen. Myndigheten får också låga betyg i de förtroendemätningar som Företagarna gör.

Behövs Arbetsförmedlingen i sin nuvarande roll?

I Företagarnas slutdebatt om företagarpolitiken fick partiernas representanter ta ställning till påståendet ”oavsett kritiken av Arbetsförmedlingen behövs myndigheten i sin nuvarande roll”.

Regeringsföreträdarna Mikael Damberg (S) och Per Bolund (MP) instämde i att Arbetsförmedlingen har problem, men ställde sig bakom påståendet att myndigheten behövs som den ser ut i dag. Vänsterpartiet och Kristdemokraterna deltog inte i debatten, men de andra partierna gjorde tummen ned.

– Att bara lägga ner utan att ha en färdig plan för vad man ska ha i stället, den typen av omorganisationer har vi sett förut och det har alltid lett till att det har blivit krångligare, det kostar jättemycket resurser och man får ingen funktion över huvud taget under periodens gång, sade Per Bolund.

Se hela den företagarpolitiska valdebatten här. 

Stort mått av nytänkande behövs

Centerpartiet vände sig mot påståendet och gjorde sig till förespråkare för hela alliansen:

– Jag undrar vilket förslag det var Per Bolund gick till storms mot för det var inte alliansens förslag i alla fall. Vi är väldigt tydliga med att de förändringar vi vill se – som ska vara stora för det är ett stort problem som måste lösas och ha ett stort mått av nytänk – måste ske stegvis och under kraftiga överväganden för vi måste värna de delar av landet där det funkar bra med företag, arbetsförmedling och kommuner, sade Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Emil Källström.

Populistisk kritik

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) höll med sin regeringskollega Per Bolund och menade att regeringen redan har gjort stora reformer:

– Det var en rundgång av långtidsarbetslösa som satt fast i systemet och fick olika åtgärder, men nu är fokus matchning. Jag tror att det är lite populistiskt att säga att det här inte kommer att fungera, för ute i landet är man helt beroende av en lokal aktör, sade Mikael Damberg.  

Frustration i kommunerna

Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson Mats Persson höll inte med: 

– Det funkar ju inte i dag när företag aktivt väljer bort Arbetsförmedlingen och inte vill ha kontakt med den i många fall. När vi nu ser hur kommuner i sin kritik mot Arbetsförmedlingen själva bygger upp egna arbetsförmedlingar lokalt, i Trelleborg, i Solna och i Växjö för att ta tre exempel, så vittnar ju det om kommuner som är frustrerade över att staten inte sköter sitt uppdrag tillräckligt bra, sade Mats Persson.

Se hela den företagarpolitiska valdebatten här. 

System, inte eldsjälar

Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Jessica Polfjärd pekade också på att Arbetsförmedlingen inte fungerar och att andra aktörer kan lösa matchning bättre, även om myndighetsutövning behövs:

– De lokala förutsättningarna är ju lite olika och det är en del av problemet och kanske också en del av lösningen. Det vi ser i dag är eldsjälar som finns på Arbetsförmedlingen och som känner till sitt lokala näringsliv, som har kontakter och som gör att människor kommer ut i arbete. Men vi tycker inte att det ska vara en eldsjäl som avgör om det fungerar på Arbetsförmedlingen. Det måste ju finnas en struktur som gör att den också fungerar, inte att man har turen att ha en bra arbetsförmedlare på sin ort, sade Jessica Polfjärd.

Centerpartiet höll med om att det behövs alternativ:

– Själva grundtanken, att vi tar några av samhällets allra svåraste problem, som också är ganska vitt skilda, och lägger dem på samma statliga koloss… den är feltänkt, sade Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Emil Källström.

Dra lärdom av Australien

Sverigedemokraterna hade inget till övers för Arbetsförmedlingen och sträckte ut en hand till de borgerliga partierna för att hitta ett sätt att avveckla myndigheten:

– Vi kan inte lägga så här mycket pengar på något när vi inte får avkastning av i andra änden, sade Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt.

Enligt Sverigedemokraterna behövs det en tydlig plan för hur Arbetsförmedlingen ska kunna avvecklas. Partiet inspireras av hur Australien lyckats reformera arbetsmarknadspolitiken så att de som stod längst från arbetsmarknaden gynnades av nyordningen.

Se hela den företagarpolitiska valdebatten här. 

Fler nyheter från Företagarna