För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Vill du vara företagare eller förälder?

Publicerad 16 nov 2018
Med dagens föräldraförsäkring behöver företagare välja mellan föräldraskap och att driva sitt företag vidare. Föräldraförsäkringen är utformad efter en anställningsnorm och majoriteten av alla egenföretagande småbarnsföräldrar tvingas därför att bryta mot reglerna för att kombinera sina företag med familjelivet.
Svårigheter att kombinera föräldraskap och företagande hindrar många från att gå från en trygg anställning till att bli entreprenör.

Sverige har idag drygt en miljon företag och ca 500 000 företagare. Det motsvarar ungefär 10 procent av alla sysselsatta i Sverige. Gruppen företagare växer i takt med att arbetslivet och samhället i stort förändras. Varje år startas 70 000 nya företag. Samtidigt är de flesta av landets system och institutioner skapade för en arbetsmarknad där man i första hand är anställd av en arbetsgivare. Anställningsnormen påverkar alla delar av arbetsmarknaden och tvingar i många fall egenföretagande föräldrar att välja mellan sitt företagande och sitt föräldraskap.

Principen för föräldraledighet är lika enkel som självklar: när man arbetar får man lön och när man inte arbetar utgår istället föräldrapenning. För företagare är det inte alltid lika självklart hur man lever efter den principen. Även om företagaren är föräldraledig under en eller flera månader, så måste många företagare behålla viss kontakt med kunderna och kanske vara beredd att utföra vissa sysslor under tiden. Är man borta på heltid i ett halvår eller mer så finns det kanske inte något företag kvar att komma tillbaka till.

- Oavsett vilken verksamhet man bedriver och i vilken utsträckning man kan lägga sitt egna dagliga arbete på is, så kvarstår ett antal sysslor som måste hanteras även under föräldraledigheten. Det kan gälla redovisning av moms, utbetalning av löner eller frågor från tillsynsmyndigheter och kunder som företagaren antingen är ålagd att ta hand om eller måste göra för att uppfylla skyldigheter gentemot andra. Hårddraget skulle man kunna säga att företagare i praktiken inte kan ta ut hel föräldrapenning, säger Erik Ageberg, expert socialförsäkringar på Företagarna.

Detta beror på att dagens föräldraförsäkring utgår ifrån en anställningsnorm som innebär att företagare systematiskt missgynnas av de trygghetssystem som vi annars tar för givna. Trygghetssystem som företagare medfinansierar via sin skattsedel. För att kunna förena företagande med föräldraskap tvingas en stor del av alla företagande föräldrar bryta mot reglerna.

- Självklart är det ett fritt val att starta eget företag och det är ett beslut med både för- och nackdelar. För många företagare handlar valet om frihet och självbestämmande och att förverkliga en idé. Att det är ett fritt val får däremot inte bli till en ursäkt för att företagare – som betalar sin egen och anställdas löner och skatter – ska ha ett sämre skydd när de behöver det, säger Erik Ageberg.

Företagarna vill att fler människor ska förverkliga sina drömmar om entreprenörskap och att skapa något eget. Svårigheter att kombinera föräldraskap och företagande hindrar många från att gå från en trygg anställning till att bli entreprenör. Småföretagare skapar fyra av fem nya jobb. De måste ges möjligheten att vara både företagare och föräldrar.

- Regelverket kring föräldraförsäkringen behöver uppdateras och ta avstamp i det moderna arbetslivet där företagare måste ha lika goda möjligheter som anställda att använda föräldraförsäkringen, fortsätter Erik Ageberg.

Det finns inget enkelt sätt att underlätta livet för företagande föräldrar. Företagarna arbetar för att införa några konkreta åtgärder för att möjliggöra att kombinera sitt företag med sin familj:

  1. Att företagare ska tillåtas fortsätta ha viss verksamhet i företaget samtidigt som de är föräldralediga.
  2. Att beräkningen av SGI ses över och att man säkerställer att Försäkringskassan har tillräcklig kompetens för att göra rättvisande bedömningar av företagares SGI.
  3. Att föräldrapenningen görs om så att den beräknas på fem arbetsdagar, istället för på sju veckodagar.
  4. Att det blir möjligt att överlåta föräldraledighet på närstående, precis som man idag kan avstå VAB-dagar.
Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna