För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Gör upp med anställningsnormen

Publicerad 16 nov 2018
I takt med att den svenska arbetsmarknaden förändras blir egenföretagare allt vanligare. Ändå har denna grupp ett sämre skyddsnät än de skulle haft som anställda. Företagarna uppmanar lagstiftare att säkerställa trygghetssystemen även för denna grupp. Det är dags att göra upp med anställningsnormen.
Allt fler människor väljer att vara sin egen arbetsgivare och då måste regelverket baseras på hur det moderna arbetslivet ser ut idag.

I Sverige finns runt en halv miljon företagare vilket gör dem till landets överlägset största yrkesgrupp. Att starta eget är ett fritt val och ett beslut med både för- och nackdelar. För många företagare handlar valet om frihet och självbestämmande, men det är inte ett skäl att behålla system som gör att den ena gruppen missgynnas.

- Allt fler människor väljer att vara sina egna arbetsgivare och då måste regelverket baseras på hur det moderna arbetslivet ser ut idag. Trygghetssystemen tar inte tillräcklig hänsyn till företagare utan är baserad på anställdas behov. Varje år startas omkring 70 000 nya företag i Sverige. Dessa entreprenörer måste också omfattas av det skyddsnät som vi ofta har kommit att ta för givet, säger Erik Ageberg, expert på socialförsäkringar på Företagarna.

Att trygghetssystemen är konstruerade för anställda gör att många företagare systematiskt missgynnas genom ett svagare skyddsnät än anställda. Detta gäller bland annat regelverket kring sjukpenning, föräldraledighet och pensionssystemet. Det kan handla om allt från att tvingas välja mellan sitt föräldraskap och sitt företagande, eller att ha svårt att vara sjukskriven.

- Det är ett fritt val att vara egenföretagare, det är också ett fritt val att ta en anställning. Våra trygghetssystem bör därför vara neutrala inför detta och inte missgynna någon grupp, säger Erik Ageberg. Idag missgynnas tyvärr egenföretagare av de trygghetssystem som vi annars tar för givna, trygghetssystem som företagare medfinansierar men som inte alltid finns där om behovet skulle uppstå, fortsätter han.

Allt fler drivna och modiga människor väljer varje år att starta företag och Företagarnas uppdrag är att föra deras talan, uppmuntra och hjälpa dem genom rådgivning, nätverk och politisk påverkan. Allteftersom fler väljer att bli egenföretagare och sin egen chef, måste systemen och regelverken uppdateras och utgå ifrån det moderna arbetslivet.

Tre av Företagarnas viktigaste förslag till förändring är:

• Slopa förmånsbeskattningen av sjukvårdsförsäkringar. För att utöka sitt skyddsnät och komma tillbaka i arbete så snart som möjligt väljer många företagare att på egen hand teckna sjukvårdsförsäkringar för sig själva och sina anställda. Att regeringen sedan i somras förmånsbeskattar dessa avgörande sjukvårdsförsäkringar är fel väg att gå.

• Beräkna den sjukpenningsgrundande inkomsten (SGI) på historiska inkomster – på så vis skulle företagare på ett mer transparent sätt ska kunna beräkna sin ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet.

• Modernisera föräldraförsäkringen – gör det enklare att kunna kombinera föräldraskap med företagande genom möjlighet för företagare att överlåta föräldradagar till närstående och att kunna fortsätta ha en viss verksamhet i företaget kombinerat med föräldraledigheten.

Dessa åtgärder skulle minska skillnaderna mellan egenföretagares och anställdas tillgång till trygghet. 

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna