För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Se upp för företagarnas höga medelålder

Publicerad 19 mar 2018
Sveriges företagare är allt äldre, visar ny statistik. Det skulle i sig inte vara något problem – om samtidigt yngre startade nya företag också. Det sker tyvärr i alltför låg utsträckning. Samtidigt finns det bestående problem med att genomföra fungerande ägarskiften.

I dagarna publicerade Swedbank en rapport med ny statistik över svenska företagares ålder jämfört med andra europeiska länder, baserat på statistik från Eurostat och en undersökning från Sifo.

  • 14 procent av Sveriges företagare är mellan 65 och 74 år – i absoluta tal 68 000 personer. EU-genomsnittet ligger på sex procent.

  • 25 procent av företagarna uppger att de kommer att arbeta minst fram till 68 års ålder. Motsvarande andel bland anställda är tio procent.

  • Enligt SCB-statistik som Swedbank och sparbankerna publicerade i december i fjol är den genomsnittliga faktiska veckoarbetstiden för företagare (16-64 år) 38,2 timmar, vilket ska jämföras med 30,4 för anställda.

Många äldre företagare

Företagare utgör nio procent av alla sysselsatta i åldersgruppen 16-64 år, men utgör 42 procent i åldersgruppen 65-74 år. Över 70 år utgör företagarna en majoritet av de sysselsatta, enligt Swedbank och SCB. Endast 2,2 procent av företagsledare i Sverige är under 30 år och bara 6,4 procent är under 35 år. Det finns alltså en kraftig slagsida uppåt i åldersspannet bland företagare.

Efter att ha ökat stadigt de senaste tre åren minskade nyföretagandet med 1 procent under 2017, enligt Nyföretagarbarometern. Mängden nya aktiebolag minskade ännu mer, 2,7 procent. Detta trots högkonjunktur.

– Ur ett perspektiv är det förstås positivt att många äldre väljer att fortsätta vara aktiva i sina företag. I många fall är det en förutsättning för företagets fortlevnad att ägaren blir kvar. Företagare uppger också i högre grad än anställda att de tror sig orka jobba längre än 68 års ålder. Samtidigt startas allt färre nya företag. Efter att ha ökat stadigt de senaste tre åren minskade nyföretagandet med 1 procent under 2017, enligt Nyföretagarbarometern. Mängden nya aktiebolag minskade ännu mer, 2,7 procent. Detta trots högkonjunktur, säger företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.

Många ägarskiften aktuella

I november släppte Företagarna rapporten Ägar- och generationsskifte i svenska företag – överlåtelse eller avslut?, i vilken vi visade att ett stort antal ägarskiften är aktuella för svenska företag de kommande åren. Medelåldern på företagsledare är 52,5 år, vilket är elva år över snittåldern för befolkningen. Mer än vart sjätte företag ser ett ägarskifte som troligt inom fem år, och mer än vart fjärde inom tio år.

Underlätta företagande

Regeringen bör fortsätta underlätta att starta och driva företag, och inte inskränka möjligheterna genom överdrivna administrativa pålagor och krav, vilket vi har sett tendenser till på senare tid (utökade krav på personalliggare, oftare inrapportering av arbetsgivardeklarationer, förslag på återinförd revisionsplikt med mera).

Underlätta ägarskiften

Därtill är det akut nödvändigt med förbättrade möjligheter för generationsskifte i ägarledda företag, mot bakgrund av den höga medelåldern på företagare i Sverige. Så som vi förde fram i rapporten i höstas bör man skyndsamt genomföra det lagrådsbehandlade förslaget att likställa beskattningen av försäljning av andelar i fåmansföretag till närstående respektive externa köpare.

Återinför inte arvs- eller gåvoskatt

Alla planer på återinförande av arvs- eller gåvoskatt bör också avfärdas. Den förra arvs- och gåvoskatten avskaffades av en enig riksdag 2004, och ett av huvudskälen var att den försvårade generationsskiften i företag. Skatteverkets förslag till exitskatt bör av samma skäl hamna i papperskorgen, eftersom det skulle innebära återinförande av (en mer långtgående) arvs- och gåvoskatt för företagare med utflyttade arvingar.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna