headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Prata frihandel med Trump, Löfven

6 mar 2018
Statsminister Stefan Löfven besöker idag (tisdag 6 mars) USA:s president Donald Trump för överläggningar i Washington.

President Trumps utspel om stål- och aluminiumtullar vilar som ett mörkt moln över statsminister Stefan Löfvens besök i Vita Huset. Regeringen har genom EU- och handelsminister Ann Linde (S) riktat skarp kritik mot utspelet, liksom EU och företrädare för en lång rad länder. Även i Trumps eget parti Republikanerna är kritiken mot presidenten utbredd i denna fråga. Men Trump själv har tagit till orda på Twitter och förklarat att handelskrig är bra och lätta och vinna. Något som han torde vara ganska ensam om att anse.

Handel ger tillväxt och välstånd

– Handel och ekonomisk integration över gränser underlättar specialisering vilket skapar välstånd. Med handel kommer också innovation, investeringar och kompetenser utifrån, vilket ytterligare bidrar till tillväxt och välstånd, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Handel och ekonomisk integration över gränser underlättar specialisering vilket skapar välstånd. Med handel kommer också innovation, investeringar och kompetenser utifrån, vilket ytterligare bidrar till tillväxt och välstånd.

Problemet är att den amerikanska presidenten har långtgående mandat att förhandla och riva upp internationella handelsavtal. Så när Trump talar om att bryta avtal samt höja tullar och handelshinder skapar det osäkerhet. Hans protektionistiska politik riskerar att sätta igång en ond spiral av ökade exporttullar och prisdumpning. Osäkerhet om valutavärden, handelsavtal och investeringar både i fysiska och finansiella tillgångar leder i förlängningen till att konsumtion och investeringar bromsas upp, vilket får konsekvenser för tillväxten och sysselsättningen.

Småföretag drabbas hårdast

– Stora företag har ofta ekonomiska och juridiska resurser för att hantera handelshindren. Samma hinder kan emellertid vara helt oöverstigliga för småföretag med begränsade resurser. Det är därför som frihandelsavtal troligen gynnar småföretagen mest, konstaterar Daniel Wiberg.

Genom att avveckla tullar och minska handelshinder underlättas det ömsesidiga utbytet av varor, tjänster och investeringar, vilket i längden syftar till att stimulera ländernas ekonomier, skapa fler jobb och främja utbyte av teknik, kunskap och idéer.

Tala allvar med Trump

– President Trump är känd för sin nyckfullhet, men även för att länge intagit en protektionistisk hållning. Man ska inte hysa så stora förhoppningar till att ett svenskt regeringsbesök kan påverka presidenten. Men eftersom tillväxt, innovation och jobbskapande står på agendan för överläggningarna måste statsminister Löfven på allvar försöka ta upp frågan med Trump, säger Daniel Wiberg. 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap