headphones newspaper video-player

Häpnadsväckande och oroväckande med proposition om vinsttak i välfärden

Regeringen har nu presenterat sitt och Vänsterpartiets förslag till vinsttak. Detta sker trots att Lagrådet riktat tung kritik mot förslaget och anser att det inte kan läggas till grund för lagstiftning. Detta är en både häpnadsväckande och oroväckande hantering.

Som Företagarna och många andra remissinstanser har framhållit kommer förslagets utformning slå hårt mot de privata välfärdsföretagen. Lagförslaget omfattar företag som bedriver verksamhet inom skola och omsorg och innebär i princip ett vinstförbud för dessa aktörer. Här kan du ta del av regeringens förslag.  

Ytterst kommer landets medborgare att drabbas till följd av minskad valfrihet och mångfald i välfärdssektorn.

I praktiken vinstförbud

– Man ska inte förledas att tro att dessa företag kommer att kunna gå med sju procent vinst på sin omsättning, vilket är det vanliga sättet att beräkna vinst. Vinsttaksförslaget som regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om har – i likhet med välfärdsutredaren Ilmar Reepalus förslag – ett annat upplägg. Vinsten sju procent ska beräknas på ”operativt kapital”, det vill säga på kapitalet i företaget i form av fastigheter, maskiner et cetera. Däremot omfattas inte företagens investeringar i personal. Detta slår hårt mot välfärdsföretagen, som framför allt investerar i personal. Analyser som PwC har gjort visar att resultatet i praktiken i princip blir ett vinstförbud för dessa företag, säger Företagarnas konkurrensexpert Ulrica Dyrke.
(Läs mer i artikeln Valfriheten ett minne blott för nio av tio i välfärden i Dagens Samhälle.)

Hårt slag mot kvinnors företagande

Vinsttaket kommer att slå särskilt hårt mot de många små företagen utan ekonomiska resurser att investera i fastigheter etc. Det blir också ett hårt slag mot kvinnors företagande, för många välfärdsföretag drivs av kvinnor. Risken är uppenbar att många sådana väl fungerande och uppskattade verksamheter inte kommer att kunna bedriva verksamhet på sikt, utan kommer att behöva lägga ned.

En sådan utveckling kommer slå hårt mot landets kommuner, som kommer att behöva täcka upp om de privata företagen tvingas bort. Hur det i praktiken över huvud taget ska kunna hanteras av landets kommuner är en olöst fråga.

Minskad valfrihet och mångfald

Ytterst kommer landets medborgare att drabbas till följd av minskad valfrihet och mångfald i välfärdssektorn.

– Nu blir det upp till riksdagen att ta ställning. Som det ser ut nu verkar förslaget inte ha stöd av en riksdagsmajoritet. Låt oss hoppas att det blir så – motsatsen skulle riskera att bli förödande för svensk välfärd, säger Ulrica Dyrke.

Svensk välfärd behöver utvecklas – inte avvecklas

Företagarna anser att regeringen bör skrota vinsttaksförslaget och satsa på andra – verkningsfulla – åtgärder för att uppnå det som är viktigt, nämligen att utveckla kvaliteten i välfärdssektorn. Genom ändamålsenliga tillståndskrav, utvecklade kvalitetskrav och ersättningsmodeller och bättre uppföljning kan en sådan utveckling ske, samtidigt som medborgarnas valfrihet kan bevaras.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD