headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Riksdagen röstade emot vinsttak

7 jun 2018
Riksdagen har röstat ned regeringens omdebatterade lagförslag till begränsning av privata företags vinst.

Utfallet kommer inte som någon överraskning.

– Detta var väntat – men likafullt mycket välkommet. Hoppas att vi nu kan börja fokusera på det som är viktigt på riktigt, nämligen att alla välfärdsverksamheter ska hålla god kvalitet, säger Företagarnas konkurrensexpert Ulrica Dyrke.

Hoppas att vi nu kan börja fokusera på det som är viktigt på riktigt, nämligen att alla välfärdsverksamheter ska hålla god kvalitet.

Regeringens vinstbegränsningsförslag handlade i princip om att företagen skulle få göra sju procents vinst på det ”operativa kapitalet”. Det operativa kapitalet är dock ofta nära nog obefintligt i de många välfärdsföretag som inte har råd att investera i egna fastigheter et cetera. Och sju procent av noll är som bekant noll. För de flesta företag rörde det sig i princip om ett förbud mot att över huvud taget gå med vinst.

– Under sådana förhållanden går det inte att bedriva verksamhet med kvalitet och långsiktighet, utan de flesta företag hade sett sig tvingade lägga ned. I praktiken skulle förslaget särskilt drabba de många små välfärdsföretagen, ofta drivna av kvinnor. Valfrihet och mångfald hade gått förlorad. Många kommuner hade även hamnat i betydande svårigheter när de skulle behöva täcka upp för detta bortfall, säger Ulrica Dyrke. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap