podcast news play företagaren I media förmån faq

Företagarna tar krafttag för kortare betaltider

Betaltiderna i Sverige blir längre – Företagarna lyfter därför arbetet med en kod för kortare betaltider och under vinjetten www.betaltider.se lanseras hashtaggen #30dagar.
Publicerad 13 jun 2018

För att vända den negativa utvecklingen lanserar Företagarna och Föreningen för effektiva affärstransaktioner hemsidan www.betaltider.se för att informera om näringslivets kod om betaltider.

Parallellt har regeringen tagit fram ett förslag om lagstiftning som tvingar större företag att redovisa sina betalningstider, skriver näringsminister Mikael Damberg, Intrums koncernchef Mikael Ericson och Ulf Lindberg från Föreningen för effektiva affärstransaktioner på Dagen Industri Debatt. Läs hela debattartikeln här. 

Under ett frukostseminarium anordnat presenterades Intrums European Payment Report 2018 samt näringslivets nya kod för kortare betaltider. Som vanligt väcker rapporten stort intresse hos både företag och andra intressenter. Frågan om kortare betaltider mellan företag har varit en hjärtefråga för Företagarna i många år. Tyvärr visar resultaten att utvecklingen i Sverige går åt fel håll – betaltiderna i näringslivet ökar, till skillnad från i övriga Europa där betaltiderna blir kortare.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg deltog och berättade om regeringens arbete för att komma till rätta med problemen med långa betaltider. Ulf Lindberg som representerade Föreningen för effektiva affärstransaktioner, vilken även Företagarna står bakom, berättade om arbetet med ett utkast till en ”Svensk kod för betaltider” den gemensamma kod som näringslivet själv tagit fram.

- Effektiva affärstransaktioner är avgörande för likviditeten i företag och svensk konkurrenskraft. I syfte att möta den strukturella förändringen som sker på marknaden och samtidigt sätta fokus på vikten av effektiva affärstransaktioner, har Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet bildats. Bakom föreningen står näringslivsorganisationerna Almega, Fordonskomponentgruppen FKG, Företagarna, Svensk Industriförening Sinf och Svenska Teknik&Designföretagen. Berättar Företagarnas Chefsekonom Daniel Wiberg.

Föreningen avser att sprida kunskap om det viktiga arbetet med att förbättra företagens finansieringsmöjligheter genom väl fungerande samverkansformer, låga transaktionskostnader, effektiva penningflöden och trygg finansiering. Effektiva affärstransaktioner är en del av ett ansvarstagande och hållbart näringsliv. Därför lanserar föreningen hemsidan www.betaltider.se för information om betaltider i näringslivet och den frivillig kod som näringslivet utarbetat för att korta betaltiderna i svenskt näringsliv, i synnerhet för de små och medelstora företagen.  

Företag med en dominerande roll på marknaden nyttjar ofta sin ställning genom att förlänga betaltiderna, vilket i praktiken innebär att små företag tvingas agera bank till storföretagen. Långa betaltider skapar svåra likviditetsproblem för leverantörsföretag som annars har stor tillväxtpotential och möjlighet till expansion. 

- I och med att mindre företag är mer beroende av snabba återbetalningstider, mindre skyddade mot kreditförluster, samt har mindre möjligheter att anskaffa extern finansiering än större företag kostar detta Sverige både jobb och tillväxtmöjligheter.  Det kan handla om i storleksordningen 120 000 nya jobb om småföretag fick betalt i tid, säger Daniel Wiberg. 

Företagarna har återkommit debatterat i frågan för att skapa kännedom om problemen. Läs mer här.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Ovärdigt pensionsdrama

Företagarna oroas över att partierna ägnar sig åt en budstrid som äventyrar hela pensionssystemet, i stället för att agera långsiktigt och principfast.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.