headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Att anställa en person är ett stort beslut.

Vågar företagare anställa?

Ett av de främsta skälen till att företagare är tveksamma till att anställa är risken för felrekrytering.

Att anställa innebär ett risktagande och ett osäkerhetsmoment. Ekonomiskt är det en stor investering. Arbetsrättsligt är det svårt att säga upp en felrekrytering och på det personliga planet finns en risk förknippad med att mindre företag i stor utsträckning använder sina professionella och privata nätverk för att rekrytera.

– Det är svårt att säga upp en bekant om denne inte lever upp till förväntningarna. Dessutom arbetar många företagare tätt med sina anställda och lär känna varandra väl. Oavsett om det finns en privat relation eller inte upplever företagare att det är jobbigt att tvingas avsluta anställningar, säger Hanna Cederqvist, Företagarnas expert på kompetensförsörjning.

Möjlighet till provanställning är bra, men sex månader anses ofta vara för kort tid för att en person ska bli varm i kläderna och för att en företagare ska kunna veta om personen är rätt...

Arbetsrätten ger trögrörlig arbetsmarknad

Dagens arbetsrätt bidrar till en trögrörlig arbetsmarknad, leder till en sämre dynamik på arbetsmarknaden och påverkar produktiviteten negativt. Risken är stor att rätt person finns på fel plats, då man är orolig för att byta jobb då man hamnar sist i turordningen. Den ”låser in” etablerade på arbetsmarknaden. Det är också svårt att säga upp en anställd av personliga skäl – om till exempel en medarbetare missköter sig. En felrekrytering kan stå företagen mycket dyrt.

– Möjlighet till provanställning är bra, men sex månader anses ofta vara för kort tid för att en person ska bli varm i kläderna och för att en företagare ska kunna veta om personen är rätt, inte minst nu när rätt kompetens ofta saknas från början, säger Hanna Cederqvist.

Trösklar in på arbetsmarknaden 

Ett annat problem är att arbetsrätten bidrar till att skapa trösklar in för de som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Detta är inte minst allvarligt nu när en stor andel av de som befinner sig utanför arbetsmarknaden saknar den kompetens som efterfrågas. Oron för felrekrytering, de höga kostnaderna för att anställa och arbetsgivaransvaret samt att arbetsrätten upplevs som krånglig bromsar investeringar i form av nya medarbetare. Det leder till att företagare anställer i lägre utsträckning än de behöver. Både jobbskapande och tillväxt hämmas.

– Den stora efterfrågan på arbetskraft är en styrka – om förutsättningarna förbättras och de jobbskapande företagen vågar ta steget att anställa, även de som i dag saknar den kompetens de efterfrågar och investerar i dem på plats, säger Hanna Cederqvist.

Hanna Cederqvist, Företagarnas expert på kompetensförsörjning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap