headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Japans premiärminister Shinzo Abe tillsammans med EU:s rådsordförande Donald Tusk och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Bilden är tagen tidigare under juli, inte vid undertecknandet som nämns i artikeln. Foto: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Japanska möjligheter för svenska småföretag

18 jul 2018
EU och Japan har nu skrivit under ett historiskt frihandelsavtal. Det är en dörröppnare för många svenska företag.

Det strålade om alla tre ledare när Japans premiärminister Shinzo Abe stod med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och EU:s rådsordförande Donald Tusk i Bryssel på tisdagen. Då hade de nyss undertecknat världens största bilaterala frihandelsavtal. Tidigare under juli godkände alla EU:s medlemsländer avtalet som förhandlats fram under flera års tid. Avtalet omfattar uppemot 99 procent av handeln mellan EU och Japan.

– Den här typen av avtal är avgörande för att vi ska kunna bredda exportbasen och öka deltagandet i internationell handel, få fler företag att exportera och att exportera till fler marknader, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Japan är världens tredje största ekonomi, efter USA och Kina. Men även om EU består av 28 enskilda medlemsländer är unionen en enda aktör i handelsfrågor. I det ljuset är EU en nästan lika stor ekonomi som USA. Den frihandelszon som nu kommer att upprättas när avtalet blir verklighet från och med nästa år omfattar därför en tredjedel av världens BNP.

 Avtalet med Japan kommer skapa nya möjligheter för fler företag som vill växa och ta klivet ut på en ny marknad. Framförallt kommer mindre och växande företag att gynnas.

– Avtalet med Japan kommer skapa nya möjligheter för fler företag som vill växa och ta klivet ut på en ny marknad. Framförallt kommer mindre och växande företag att gynnas. Stora företag kan ofta relativt enkelt komma runt handelshinder, de har ekonomiska och juridiska resurser för att hantera hindren. Samma hinder kan emellertid vara helt oöverstigliga för småföretag med begränsade resurser. Det är därför som frihandelsavtal troligen gynnar småföretagen mest, säger Daniel Wiberg.

Många småföretag deltar inte själva i handel utan är underleverantörer till större företag som handlar. Småföretagen står indirekt för mer än hälften av förädlingsvärdet i exporten på grund av att småföretagen är leverantör till stora exporterande företag, och en stor del av sysselsättningen i småföretagen finns tack vare utländsk efterfrågan.

I dag består svensk export till minst en tredjedel av importerade varor och tjänster. Nära en tredjedel – eller 900 000 anställda – finns i företag som deltar i globala värdekedjor. Hälften av dessa jobb finns i företag med färre än femtio anställda vilket återigen visar vilken roll de mindre företagen har för jobbskapandet.

Här kan du läsa mer om Företagarnas arbete med handelsfrämjande, export och internationaliseringsstöd.

Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg. 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap