headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Att ta Sverige ut ur EU vore förödande

7 jul 2018
Det är öppenhet och utbytet med omvärlden som gjort och fortsätter att göra Sverige rikt, skriver Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg i Svenska Dagbladet.

I tider av ekonomisk och politisk oro är det lätt att ifrågasätta globalisering, frihandel och öppenhet mot omvärlden. Men det är viktigt att försvara dessa landvinningar. Att ta Sverige ur EU, som Sverigedemokraterna förslår, skulle vara ett dråpslag mot alla svenska företag, arbetstagare och medborgare. Det skulle försvaga svensk konkurrens och urholka den svenska välfärden på ett förödande sätt.

Läs hela debattartikeln i Svenska Dagbladet.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap