headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Kompetensutvisningarna måste upphöra

Företagare har så svårt att hitta rätt personer att anställa att de klassar det som det största tillväxthindret. Samtidigt utvisas personer med spetskompetens på grund av små misstag med att följa regelverket för arbetstillstånd. Det är orimligt.

På torsdagen gick Sveriges näringslivstoppar ut i en gemensam debattartikel i Dagens Industri där de kräver omedelbara förändringar för att få ett slut på kompetensutvisningarna. De ställer sig frågan hur vi kan bestraffa lojalitet, risktagande och hårt arbete?

Företagarna kan inte annat än hålla med i offensiven mot kompetensutvisningarna. Regeringen och myndigheterna behöver ta problemet på allvar och skyndsamt få till stånd en ändring. Trots flera prejudicerande domar i migrationsdomstolen, som ska träda i kraft och därmed vara vägledande samma dag, görs vissa bedömningar fortfarande utifrån gamla premisser. 

14 000 personer svävar i ovisshet

Företagarna har under lång tid drivit frågan om att stoppa kompetensutvisningarna. Vi ser hur ett av de största tillväxthindren för småföretagare som behöver spetskompetenser är den rådande kompetensbristen. Vi ser samtidigt hur många av spetskompetenserna blir utvisade på små eller rentav obetydliga grunder, med katastrofala följder för såväl företagare som för individen. Just nu beräknas uppemot 14 000 personer sväva i ovisshet.

- Det är orimligt att bli utvisad av anledningar som beror på att arbetsgivare utan uppsåt har begått mindre fel gällande villkoren för arbetstillstånd. Eller för att du som entreprenör har tagit ut en mindre lön under en period för att företaget ska klara sig, eller för att man som arbetstagare har tagit ut för lite semester, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Gör helhetsbedömning möjlig

Regeringens utredare har presenterat förslag på ändringar i regelverket för arbetstillstånd. Ett förslag som är ute på remiss till onsdag den 20 februari. Även om ansatsen är bra så är vi på Företagarna oroade över att den föreslagna regleringen riskerar att leda till begränsningar i den praktiska tillämpningen. Företagarna anser att regleringen gällande arbetstillstånd måste möjliggöra en helhetsbedömning där även ytterligare faktorer kan behöva vägas in. Vi ser att helhetsbedömningen blir än viktigare för villkorsbedömningen i mindre företag där en majoritet inte har tecknat kollektivavtal.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap