headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Först en fika- sedan en öppen dörr

Sju av tio jobb förmedlas genom kontakter. Men den som inga kontakter har, hen får stå utanför, skriver Eva Cooper i en krönika på Arbetsmarknadsnytt. Hennes nyaste kontakt heter Omar.

Sju av tio jobb i Sverige förmedlas genom kontakter. Allt färre företag använder sig av Arbetsförmedlingen när de vill rekrytera. Statistiska centralbyrån uppger att bara cirka tio procent av samtliga externrekryteringar i dag går genom Arbetsförmedlingen. Det är fem gånger vanligare att arbetsgivare och medarbetare hittar varandra själva vid rekrytering än att Arbetsförmedlingen är inblandad. Anledningarna är många – med den gemensamma nämnaren att alldeles för få upplever att de hittar rätt medarbetare genom myndigheten. Därför vänder arbetsgivarna sig i stället till de egna nätverken. ”Känner du någon som… ” ”Jag är på jakt efter… ” är vanliga inledningar på uppdateringar både på Facebook och LinkedIn.

Men den som inga kontakter har, hen får stå utanför. Har man, som Omar och massor av andra människor runt om i landet, inte bott i Sverige så lång tid så har man av naturliga skäl inte så stort nätverk. Eller snarare så kanske man fångar halva världen i sitt nätverk, men det sträcker sig sällan in bland etablerade svenskar eller in på den svenska arbetsmarknaden.

Läs hela krönika på Arbetsmarknadsnytt.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap