headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Företagarnas vd Günther Mårder.

Näringspolitiken behöver en boost

20 aug 2018
På måndagen presenterade de fyra allianspartierna förslag för att underlätta och stimulera företagande, få fler i arbete och stärka integrationen. Företagarna välkomnar utspelet.

Förslagen från Alliansen handlar bland annat om att lätta på regelbördan, förenkla regelverk för beskattning och underlätta kompetensförsörjning.

– Alliansen gemensamma löften är särskilt välkomna sett i ljuset av att valrörelsen hittills mest har handlar om hur skattepengar ska fördelas, men den viktiga diskussionen om hur nya skattekronor skapas har lyst med sin frånvaro, säger Företagarnas vd Günther Mårder.

Allianspartierna är föredömligt tydliga med att det krävs fler växande företag för att klara av den långsiktiga tillväxten och välståndsskapandet i samhället. Att underlätta för småföretagen som skapar fyra av fem nya jobb är en avgörande investering för att säkra jobbtillväxten.

– Förslagen innebär viktiga steg för att stärka upp näringspolitiken som varit eftersatt de senaste mandatperioderna – och de kommer inte en dag för sent skulle jag säga. Det är tydligt att de lyssnat till företagens önskemål, och det är mycket välkommet, säger Günther Mårder.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap