headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Presskrönikan: När blockpolitiken pressar företagandet

31 aug 2018
Företagare har ofta många positiva egenskaper och en som ofta framhålls är förmågan att kunna anpassa sig, vare sig det handlar i föränderliga marknader, ny teknologi, svängande konjunktur, eller lagstiftning.

Med det sagt är det inte alltid någon lätt uppgift att hänga med, och den senaste mandatperiodens politiska svängningar och osäkerhet kring ett flertal förslag som lagts har säkerligen inte underlättat.

”Vi anpassar oss gärna – men vi måste få veta vad det är som ska gälla” uttryckte en företagare angående ett kommunalt ärende som hanterades i en diskussion under Företagarnas valturné i Gävleborg. Den åsikten resonerar bland många företagare. Kanske särskilt de som under mandatperioden fått se politikernas hantering av ett antal förslag skapa oro, och kanske till och med direkt eller indirekta negativa konsekvenser för deras verksamheter.

Förslaget om nya 3:12-regler som drogs tillbaka i sista stund, det kraftigt vänsterorienterade förslaget på ekonomiska begränsningar av välfärdsföretag som i riksdagen, det modifierade och sedermera klubbade förslaget om villkor enligt kollektivavtal, och förmånsbeskattningen av sjukvårdsförsäkringar, utgör exempel på frågor där den politiska hanteringen inneburit påtaglig osäkerhet för företagare.

Problemet är på riktigt. I Småföretagsbarometern har företagare under de fyra senaste åren i relativt hög utsträckning uppgett politisk oförutsägbarhet som ett av deras största tillväxhindrena. Andelen företagare som uppgav det var så hög som 13 procent 2015 (ett stökigt år i politiken), medan andelen gått ner de följande åren till 6 procent 2018, I vilket fall är det problematiskt om oförutsägbarhet bromsar tillväxt och Sverige kan bättre.

Företagare bör dock inte bli förvånade om ett lika svårt parlamentariskt läge är en verklighet efter valdagen, och en mandatperiod präglad av samma politiska oförutsägbarhet. Därför är det som brukar kallas för partiernas agerande i ”maktfrågan” (vem som tar vem, hur, varför och vilka som ska styra) viktig att följa kommande tid för den som vill hålla sig ajour. 

Men ännu finns inget valresultat och finns det en läxa för den som följt svensk politik de senaste åren  är det nog att man inte ska ta saker för givet. Även om det förväntade besvärliga parlementariska läget tar upp mycket av utrymme i debatten, så har partierna från både höger och vänster flirtat med varandra, samtidigt som Socialdemokraternas partiledare har tydliggjort att blockpolitiken inte är önskvärd.

Kanske finns det därför lite hopp för de företagare i Sverige som vill fokusera mer på det som de är bäst på – nämligen att driva bolag och skapa värde – snarare än att dansa efter felstämt politiskt piano.

Hannes Mård, pressekrerare på Företagarna.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap