headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Erik Agerberg, expert på socialförsäkringsfrågor, menar att alla företagare som inte idag kan ta del av föräldraförsäkringen borde prioriteras av Socialdemokraterna.

Generösare ledighet kan spä på kompetensbristen

28 aug 2018
Sverige har världens mest generösa föräldraförsäkring och bland världens mest generösa semesterlagstiftningar. Socialdemokraternas förslag innebär ytterligare fem dagars ledighet per förälder, när det snarare behövs hushållning av ledigheten, menar Erik Ageberg, socialförsäkringsexpert på Företagarna.

Företagare tillhör den stora grupp som ofta har problem med att ta ut ledigheten. Faktum är att en stor del av föräldraledigheten idag inte utnyttjas, då många redan i dagsläget inte kan utnyttja den generösa ledigheten.

Det kommer alltid att vara svårt för många företagare att helt nyttja föräldraförsäkringen och sjukpenningen. Det ligger i företagandets natur.

– Om Socialdemokraterna verkligen vill göra något åt välfärden så bör de satsa på att göra det möjligt för Sveriges största yrkesgrupp – företagare – att vara lediga med sina barn.

– Idag tvingas företagande föräldrar att välja mellan sina företag och sin familj. Det är givetvis inte rimligt. Företagare måste få möjlighet att vara föräldralediga på samma sätt som deras anställda, säger Erik Ageberg

Svårt att planera verksamheten

Den generösa föräldraförsäkringen gör det svårt för arbetsgivare att planera verksamheten och påverkar den svåra kompetensbristen då medarbetare är långvarigt borta från arbetsplatsen.

– I slutändan är det företagare som får betala genom minskad produktivitet, säger Erik Ageberg. I Socialdemokraternas förslag är det återigen företagarna som får betala.

Det hade varit bättre att satsa på investeringar i utbildning, infrastruktur eller till och med skattesänkningar som gör det mer lönsamt att arbeta och driva företag. Det är det som skapar tillväxt och resurser till vår gemensamma välfärd. Det är på det sättet vi måste möta framtidens och samhället utmaningar.

– Mer ledighet är trevligt, men det är knappast en långsiktig och värdeskapande samhällsinvestering, säger Erik Ageberg.

Läs även: Arbetsgivare sågar förslaget: ”Märkligt”

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap