headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
  • Företagarna
  • Gör det lätt att göra rätt! Företagarna replike...
Aftonbladet 26 juni 2017

Gör det lätt att göra rätt! Företagarna replikerar i Aftonbladet

Anna Jansson Libietis, ansvarig för integrations- och arbetskraftsinvandringsfrågor på Företagarna har uttalat sig i Aftonbladet idag angående förslag från regeringen kring arbetskraftsinvandring.

Anna Jansson Libietis, ansvarig för integrations- och arbetskraftsinvandringsfrågor på Företagarna har uttalat sig i Aftonbladet idag. Hon skriver att det är bra att regeringen lägger fram förslag för att rätta till vissa problem som rör arbetskraftsinvandringen.

"Vi delar synen om arbetskraftsinvandringens betydelse för Sveriges kompetens- och arbetskraftsförsörjning. Däremot behövs fler åtgärder som underlättar för arbetsgivare att göra rätt från början. " skriver Anna Libietis på Företagarna.

Hon skriver vidare att dagens krav på kunskaper om kollektivavtal inte är rimligt och föreslår servicecenter som ett exemepl för att stötta arbetsgivare.

Läs debattartikeln på aftonbladet.se

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap