För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nyanlända och företagande- Bättre och snabbare etablering vid entreprenörskap

Publicerad 3 jul 2017
För att hälften av de nyanlända ska försörja sig själva har det historiskt tagit åtta år. Sverige måste bli bättre på att ta tillvara nyanländas potential. Vilka är hindren för nyanländas företagande? Hur kan nyanlända bli framgångsrika företagare och jobbskapare?

Det var ämnet för ett av måndagsmorgonens seminarier i Almedalen - Nyanlända och företagande – så tillvaratas den entreprenöriella kompetensen, som arrangerades av Företagarna i samarbete med Entreprenörskapsforum.

De åtta debattörerna i panelen höll med om att det krävs regelförändringar och -förenklingar för att stötta nyanlända företagare – än så länge finns många hinder i vägen.

Från Företagarnas sida deltog Sohrab Fadai, regionchef för Företagarna i Dalarna.

-  Det som är bra för småföretagen i Sverige är också bra för nyanlända entreprenörer. Kan vi göra det enkelt roligt och lönsamt att driva företag kommer vi inte bara få mer pengar till välfärden, vi kommer också göra det lättare för människor att etablera sig i Sverige, säger Sohrab Fadai.

De fyra största hindren som Företagarna ser när det gäller det praktiska genomförandet av projektet Nyanlänt Företagande, ett projekt som är till för att ta tillvara på nyanländas entreprenöriella idéer, är:

  • Kartläggningen av de nyanländas kompetens är för dålig. Företagarna möter individer som har en annan kompetens än vad det finns information om – erfarenheter från företagande finns ofta inte med i kartläggningarna.
  • Svårigheter med att hitta deltagare. Arbetsförmedlingen har inte lyckats anvisa deltagare till NF-projekten, utan de har hittats på annat vis.
  • Företagande upplevs som en risk. Det är svårare att få tillfälligt uppehållstillstånd om du är entreprenör än om du är anställd, det är svårare med spårbyte.  
  • Dålig samordning mellan berörda myndigheter. Den ena handen verkar inte veta vad den andra handen gör.

- Arbetsförmedlingen centralt måste gå ut med tydliga direktiv till de lokala kontoren, så att de vet vad som gäller, säger Anna Jansson Libietis, Företagarnas integrationsexpert. Vi som driver Nyanlänt Företagande måste bli insläppta så att vi kan hitta deltagare, och de som deltar måste kunna göra det inom ramen för sin etableringsplan, utan att bli av med sin ersättning.

 

Fler nyheter från Företagarna