podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Rätten till friskvård är inte rättvis!

Publicerad 19 jan 2017
Företagarna är upprörda över de regler som gäller för landets soloföretagare vad gäller rätten till friskvård. Är du anställd har du rätt till skattefritt friskvårdsbidrag, samma regler gäller för dig som är anställd i eget aktiebolag. Men för en företagare som driver en enskild firma går det inte!

Hälsa och friskvård är både viktigt för individen och ekonomiskt lönsamt för samhället, genom lägre sjukdomskostnader. Som anställd kan du få ett skattefritt friskvårdsbidrag från arbetsgivaren. Det gäller även om du är anställd i ett eget aktiebolag. Men för en företagare som driver en enskild firma går det inte. Då räknas kostnaden av någon outgrundlig anledning som privat och är inte avdragsgill.

– Det är inte rimligt att behandla dem som driver enskild firma helt annorlunda genom att räkna deras kostnad som privat. Det skapar en ojämlikhet och en orättvisa som inte är försvarbar, säger Günther Mårder, vd Företagarna.

Regeringen har vid ett antal tillfällen pratat om att det måste finnas en jämlikhet och effektivitet i det förebyggande hälsoarbetet. Menar regeringen allvar med att de vill stärka den svenska folkhälsan kan de inte utesluta en stor grupp människor. Det finns cirka 750 000 enskilda firmor i Sverige. Varför vill regeringen särbehandla dem med sämre möjligheter till friskvård än andra i arbetslivet har?

Det finns cirka 750 000 enskilda firmor i Sverige. Varför vill regeringen särbehandla dem med sämre möjligheter till friskvård än andra i arbetslivet har?

– Behovet av friskvård är definitivt inte mindre för den som driver en enskild firma. Det här är en fråga som irriterar och skaver för landets många småföretagare, säger Günther Mårder.

Företagarna anser att det är bra att regeringen vill stärka den svenska folkhälsan och göra vården mer jämlik. Men vi ser också att regeringen utesluter en grupp från det här arbetet och att det är viktigt att även de som driver enskild firma ska kunna göra avdrag för kostnaden för friskvård.

Fakta:
Arbetsgivare kan erbjuda alla anställda en skattefri motions- och friskvårdsförmån.Kostnaden är avdragsgill för arbetsgivaren om den avser enklare motion. Storleken på summan kan skilja sig åt mellan arbetsgivare men bidraget kan nyttjas till allt från att träna på ditt lokala gym, få massage eller till exempel kostrådgivning. Läs mer om det på skatteverkets hemsida. För företagare med enskild firma är motsvarande kostnad inte avdragsgill.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna