podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ny rapport: Drivkrafter i vård och omsorgsföretagen

Publicerad 4 okt 2016
I debatten om vinster i välfärden målar motståndarna till privata alternativ ofta upp en motsättning mellan vinst och kvalitet. Ilmar Reepalus Välfärdsutredning har nu av det skälet siktat in sig på att urholka möjligheterna för ägarna att ta ut vinst i sina bolag. Men det finns ingen tydlig motsättning mellan vinst och hög kvalitet.

Faktum är att de flesta enskilda vård- och omsorgsföretag startas av människor som vill hjälpa andra människor och erbjuda tjänster av hög kvalitet. Få företagare startar verksamhet för att få högre inkomst.

Detta framgår av en ny undersökning som Företagarna och branschorganisationen Svenska vård har genomfört i syfte att undersöka drivkrafterna hos dem som driver små företag inom vård och omsorgssektorn.

Kvalitet och vilja att hjälpa

Hela 57 procent vill starta företag för att förverkliga sina idéer för verksamheten. Den näst vanligaste drivkraften, som nämns av 44 procent, är ”för att erbjuda högre kvalitet i de tjänster som erbjuds”. På plats tre kommer ”för att hjälpa andra människor” – 40 procent anser att det är en viktig drivkraft. Högre lön nämns endast av 12 procent.

Undersökningen fångar också upp hur vinsten används.  Det visar sig att de flesta av företagarna har återinvesterat en stor del av vinsten i sin verksamhet: Omkring sex av tio företagare har återinvesterat mellan 25 och 100 procent av vinsten. Pengarna återinvesteras framför allt i satsningar som syftar till att öka kompetensen och höja kvaliteten i verksamheterna.

Vinstuttag uppskjuten lön

Även om de flesta vård- och omsorgsföretagare inte primärt drivs av tanken på att göra vinstuttag och vinstuttagen därtill ofta sker oregelbundet är det för många av dessa företagare ändå viktigt att kunna ha möjlighet att göra uttag om verksamheten går med vinst. Det blir en slags uppskattning för det arbete man lagt ned. Dessutom tar många företagare inte ut någon lön, utan den ersättning företagaren får sker ofta genom just vinstuttag.

Om Välfärdsutredningen lägger fram förslag som begränsar möjligheterna att ta ut vinst kommer detta att få effekter för utvecklingen inom sektorn. Framtida satsningar på nya och befintliga ägarledda verksamheter i vård och omsorg kommer att hämmas och kanske helt utebli. Resultatet blir färre fristående vård- och omsorgsföretagare, sämre mångfald, beskuren valfrihet för medborgarna och försämrad kvalitetskonkurrens.

Det är inte vad svensk vård och omsorg behöver. I stället behöver de drivkrafter att utveckla kvalitativa verksamheter som så tydligt finns hos alla dem som driver små, privata vård- och omsorgsföretag tas tillvara och ges utrymme. Sätt kvaliteten i fokus och bejaka mångfald. Så kan svensk vård och omsorg utvecklas.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna