podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Allt fler företag utsätts för bedragare

Publicerad 2 jun 2016
Antalet anmälda bolagskapningar har ökat på senare tid. Företagarnas Andreas Vass har följt utvecklingen och vill göra företagare uppmärksamma på risken.
Bedrägeri mot företag Foto Shutterstock

Det har blivit allt vanligare med förfalskade identiteter, uppger Bolagsverket. Det innebär att bedragare med lätthet kan ändra i bolagsregistrens uppgifter och på så sätt få tillgång till befintliga bolag och tömma det på dess tillgångar.

Stigande trend

Utvecklingen det senaste året visar på en stigande trend och det finns ett 20-tal ärenden anmälda redan under 2016. En bidragande orsak till utvecklingen är den tidigare regeringens insatser med att minska uppgiftslämnandet för företagen.

Andreas Vass- För Företagarna är det viktigt att företagare kan känna sig trygga i att ändringar inte kan göras av obehöriga. Vi kommer därför följa utvecklingen och kommer även ha en diskussion med bankerna om möjligheten för företagare att få en avisering när ny firmatecknare eller styrelse begärt att få ut pengar eller avsluta konton, säger Andreas Vass, projektledare på Företagarnas avdelning för Analys och Opinion.

Enligt Bolagsverket är det upp till tre av fyra företag som inte har några anställda, och då sker uppgiftslämnandet av firmatecknaren själv. Därför är behörighetskontrollen noggrann på exempelvis banken där de tittar på när bolagsuppgifterna ändrades senast.

"Det viktigaste för att undvika att företaget utsätts för bedrägeri är att ha en kontinuerlig bevakning på sina uppgifter som man kan registrera på verksamt.se"

Nya möjligheter till skydd

I takt med ett ökat antal bedrägerier mot företag så har även flera skydd utvecklats. Digitala brevlådor för myndighetspost och bevakningstjänster finns idag för att bland annat motverka bolagskapningarna.

Det viktigaste för att undvika att företaget utsätts för bedrägeri är att ha en kontinuerlig bevakning på sina uppgifter som man kan registrera på verksamt.se. Webbplatsen hämtar och lämnar uppgifter till både Skatteverket och Bolagsverket. Registrerar du dig på myndighetstjänsten under ”mina meddelanden” så får du både ett mail och sms när ett ärende tagits emot som rör ditt företag.

 - I förebyggande syfte rekommenderar Företagarna att man skaffar en säker digital brevlåda med tjänsten ”Mina meddelanden” för meddelanden från bland annat Skatteverket och Bolagsverket, säger Andreas Vass.

Polisanmäl snarast

Om du som företagare blivit utsatt för bolagskapning bör en polisanmälan ske snarast för att sen spärra bankkort och eventuellt borttappade id-handlingar.

- För Företagarna är detta en prioriterad fråga och ökningen av antalet anmälda ärenden måste tas på allvar av myndigheterna. Om antalet kapningar ökar anser vi att regelverket bör ändras så att t.ex. en bolagsändring inte ska börja gälla direkt utan snarare att det ska vara en fördröjning med en viss tid. På så sätt hinner ägaren polisanmäla och vidta åtgärder innan ändringen träder ikraft.

- Justitiedepartementet inför nya straffrättsliga åtgärder i brottsbalken vilket är positivt. Olovlig identitetsanvändning föreslås som nytt brott och träder i kraft i juli 2016. Det nya straffet ska motverka missbruk av identitetsuppgifter och skydda den vars integritet kränks på detta sätt.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna