headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
  • Företagarna
  • Så behöver småföretag stöttas för att kunna sat...
Hinder för internationalisering

Så behöver småföretag stöttas för att kunna satsa internationellt

Fler än 4 av 5 företag med internationella verksamheter upplever hinder. Det visar Företagarnas undersökning om export och internationalisering. Mer rådgivning är en hjälp som efterfrågas.

Anledningarna till att företagare vill etablera sig på internationella marknader är många. Företagarnas undersökning visar att några av de viktigaste är; att nå nya marknader, få specialiserad kunskap och teknologi samt att sänka kostnaderna.

En tredjedel av småföretagen som svarat i undersökningen har redan internationella verksamheter. Och drygt 80 procent av de företag som redan idag deltar i internationell handel vill öka eller vidmakthålla handelsnivåerna under de kommande 12 månader. 

Att de kan göra det är viktigt för Sverige. När svenska företag kan skapa jobb och satsa internationellt genom export och import skapar det välstånd här hemma.

4 av 5 upplever hinder för internationalisering

Men drygt fyra av fem företag med internationella verksamheter upplever hinder. 

Största hindret, en tredjedel upplever det, är att identifiera potentiella/lämpliga leverantörer utomlands. En fjärdedel upplever rättsliga eller administrativa hinder och 24 procent nämner handel/tull hinder.

Andra stora hinder är språkliga eller kulturella barriärer, skattefrågor och osäkerhet av internationella standarder.

Här är stödet företagen söker!

Småföretagen behöver hjälp med deras internationella verksamheter så att det kan skapa även fler jobb och bidra mer till Sveriges välfärd. De vet bäst själva vilken typ av stöd de behöver och tycker följande förslag kan hjälpa de på internationella marknaderna:

  • Juridisk (handelsrelaterad) rådgivning
  • Förmedling av internationella affärspartners
  • Hjälp att organisera möten med nya inköpare, leverantörer och samarbetspartners
  • Information och råd om handelsregler och finansiering

Vill du veta mer om vår undersökning? Vill du läsa mer om stödet som efterfrågas?

Eller vill du, som företagare, veta vilka aktörer är villiga att hjälpa till att hitta rätt i exportdjungeln?

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap