headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Günther Mårder

"Konkreta förslag saknas i regeringens strategi för nyindustrialisering"

21 jan 2016
Nu börjar arbetet med att ta fram en handlingsplan - Företagarna inbjudna att delta.

Regeringen presenterade idag en strategi för nyindustrialisering för Sverige. I den fokuserade närings- och innovationsminister Mikael Damberg på fyra områden där det finns stora utmaningar. Det var digitalisering, hållbarhet, kompetensförsörjning samt innovationskraft.

Strategin innehöll tyvärr inga konkreta åtgärdsförslag utan arbetet med att ta fram en handlingsplan börjar nu och i det arbetet är Företagarna inbjudna att vara med.

Välkomnar deltagande i arbetet

- Nu påbörjas nästa fas och regeringen har bjudit in Företagarna att delta i framtagandet av en handlingsplan med konkreta åtgärder för att underlätta industrins omställning.

- Vi välkomnar givetvis detta arbete och hoppas att vi får möjlighet att verkligen vara med och utforma åtgärdsförslagen. För att det här ska bli bra är det viktigt att regeringen lyssnar på Företagarnas erfarenheter och åtgärdsförslag, säger Günther Mårder, vd Företagarna.

Hittills har regeringens näringspolitik mest varit tomma ord och ökad osäkerhet kring regler och skatter. Några skattemiljoner avsattes i budgeten på strategier och satsningar inom vissa enskilda branscher, men samtidigt ökas beskattningen på företagsamheten som helhet med många miljarder.

- Regeringen har hittills inte varit så hörsam mot näringslivet och regeringen har ju också ett rekordlågt förtroende från näringslivets företrädare. Vi får hoppas att samarbetet och de konkreta åtgärdsförslagen i handlingsplanen blir bättre helt enkelt.

- Det vore ju också bra om regeringen kunde avsätta resurser till nyindustrialiseringsstrategins genomförande. Så länge man inte gör det så kommer det ju att förbli en pappersprodukt, säger Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna.

Oklarheter kring "Digilyft"

För små och medelstora företag nämnde Damberg ett ”Digilyft”, vilket ska underlätta mindre företags utveckling genom digitalisering. Det är dock oklart vad detta faktiskt innebär och vilken typ av åtgärder som regeringen ser framför sig inom detta område.

Kostnader för anställning viktig faktor

- Det är också väldigt viktigt att Sverige blir mer attraktivt för forskning och utveckling. Men då måste regeringen förstås se till att de generella villkoren för att etablera och anställa i Sverige är goda.

- Att företag och tillverkning lämnar Sverige är ju en följd av att det är relativt sett väldigt dyrt att anställa och producera i Sverige. Om nyindustrialiseringsstrategins kommande handlingsplan ska leda till några effektiva åtgärder så måste regeringen uppmärksamma och förstå detta samband, säger Daniel Wiberg.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap