podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Så gör styrelsearbetet ditt företag mer framgångsrikt

Publicerad 29 feb 2016
Tidigare finansministern Pär Nuder, styrelseproffset Charlotte Strömberg och IT-entreprenören Mattias Miksche ger råd till småföretagaren som vill lära sig mer om att ta in en extern styrelse.
{Embedkod för tex youtube}

Se diskussionen i sin helhet ovan. Inspelat 25/2 2016.

Hur blir mitt företag mer framgångsrikt genom ett professionellt styrelsearbete? Vår expertpanel med tidigare finansministern Pär Nuder, styrelseproffset Charlotte Strömberg och IT-entreprenören Mattias Miksche delade med sig av sina bästa knep, när Företagarna tillsammans med Styrelseakademien arrangerade ett välbesökt frukostseminarium i februari.

En av många frågor som ställdes i diskussionen, av moderator och Företagarnas vd Günther Mårder, var:

Varför ska en småföretagare ta in en extern styrelse?

- Det finns alla skäl i världen! Man kan lära sig något. när man har en bred styrelse med olika kompetenser som kompletterar får man mycket bra input på en massa frågor man har som företagsledare, sade Mattias Miksche, som ligger bakom många företagsframgångar, bland annat Stardoll.

Styrelsen ska gärna ha det jag inte själv har som företagsledare.

Charlotte Strömberg, ofta omnämnd som ett av Sveriges mäktigaste styrelseproffs, gav sitt råd.

- Man ska fundera över vad man vill bredda.  Är det nätverk jag vill få in, är det kapital? Det är viktigt att bottna i det. Den eller de man plockar in i en styrelse ska matcha det företaget behöver och gärna ha det jag inte själv har som företagsledare.

Pär Nuder, idag egen företagare och tidigare finansminister poängterade holistiskt tänkande och beslutskompetens som viktiga egenskaper att ta in till en styrelse.

- Bägge de här är viktiga och något jag själv haft stor nytta av. Sedan ska man inte förringa det här med att dela ansvar med andra, det är ju många gånger väldigt bra och nyttigt. 

När ska undvika att ta in en styrelse?

- Av fel skäl! Man kanske har konflikter, grundläggande problem. Att ta in styrelseledamöter för att det i sig ska lösa problemet är ofta inte en bra sak, sade Charlotte Strömberg.

- Eller om man inte är förberedd. Man måste se till att förväntningarna matchar så man inte tappar affärskraft. Man plockar kanske in en person som är strukturellt välbevandrad men som har en förkärlek för formalia vilket gör att allt som har med affär att göra svälts ut. Företagare ser ju sin verksamhet som en frisk baby, som man med så få olyckor som möjligt ska växa till en vacker ung vuxen, sade Charlotte Strömberg.

Är jag redo att lyssna på andra och bli utmanad? 

Mattias Miksche ansåg att man som företagare först måste rannsaka sig själv.

- Är jag redo att lyssna på andra och bli utmanad? Är vi redo att ha en extern styrelse? Det är inte alltid så lätt. Det sämsta skälet är om man bara vill ha fina namn på dörren, sade Mattias Miksche.

Hur ska man tänka när man väljer styrelseledamöter?

Vad ska jag ge för ersättning till en styrelse? Vad är rimligt?

Vad har panelen för erfarenheter?

Ska jag vara kvar som vd och ägare som ordförande i styrelsen?

Vill du höra mer på ämnet?

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna